Torgny-1

Torgny Toverud :   Svenskebyen

 Jeg heter Torgny Toverud og bor på Høien i Svenskebyen, født i 1945 i Askim
og har bodd i Svenskebyen hele mitt liv. Svenskebyen er en liten blindtarm i
Askim, når jeg var guttunge ble hele området kalt Vamma.
Hvilket det fremdeles gjør, men vi fra Svenskebyen var enda litt mer spesielle,
og vi hadde kriger med Vamma-ungene [ lekekrig] og da ble det hentet
forsterkninger fra Askim på begge sider.
 
Vi var ikke mange tross alt, men på Søndagsskolen i midten av 1950-åra var det
helt smekka fullt og Ruth [Moseby] var i sitt ess med piano og høy sangstemme.
 
Jeg har ei søster Lise Haga, som har flyttet til Skarnes, og det var ei søster som døde
4 år gammel i 1947. Husker ikke henne, men vi har mange bilder. Faren min
Kristian Toverud var født i 1896 og jobbet som anleggsarbeider i Vamma.
[ Han var nærmest helt opptatt på Skjørtenhytta, som var Hafslunds representasjons-
  hus i Askim. Plenklipping med gressklipper som ble dratt rundt!!]
 
Høien er bygd av Johan Dahl, som var kjøpmann i området dern gangen. Jeg har funnet
 gråpapp under restaurering som det står 1914 på, så det var kanskje da.
Iflg. min far var Ludvig Toverud lkausjonist for Dahl, og det gikk visst ikke så bra for Johan.
Slik ble min bestefar ved huset, og siden har slektninger bodd i hust. Torgers eldste datter
Gudrun er født her, og Thorleif Gullåsen også. Det var plass til flere familier må vite.
Petter Gullåsen kom senere til Kvilvang på Søndre Skjørten. Han var lensearbeider.
 
Da jeg vart guttunge bodde bestemor , Josefine dybedahl og oss i 2. etg og i første bodde
det en polakk som het Waslov Bolak, barber hos Johnsen i Jernbanegata i Askim.
Senere kom det annen polakk som het Sigmund og Ingrid, de hadde barna Jan og  Heidi.
 
Før Sigmund kom hit hadde vi et hus som vi kalte "Kåken", hvor Ingrid og Aksel bodde.
De flyttet senere til Stegen, da faren min måtte rive huset pga. brannforskrifter.
[Huset stod altfor nærme hovedhuset]
 
 
I den tiden som Waslow bodde her var det Asbjørn Olsen som bodde på Eng.
Han bodde i 1. etg og i annen etg bodde "bambam" og kona.
 
I 1952 kom Oscar Jacobsen dit og Sigurd Svendsen. Svendsen var en flink steinhogger
fra Idd, men det var ikke det han gjorde i Vamma. Han var på jernbanelinna, sammen
med Leif Hansen og de brukte dresin. Jeg la den gangen spesielt merke i overarmene til
Leif. Han var sterk. Senere jobbet jeg sammen med Leif i vakt i mange år, og spilte
fotball sammen med ham. Han hadde et voldsomt tilslag på ballen. Tror nok ikke Vidar
var i nærheten av det i det hele tatt. Men han hadde bar ett øye, så det er litt av at
handicap når du skal bedømme ballens fart og retning.