Klerud-5

Hans Theodor Klerud  Folklore - starten på Bondehallen

Lorang Johansen på Åserud fortalte meg om den gang han vår ung på 1920 tallet. Dette var tiden før Bondehallen var bygget. Da samlet vi oss enkelte lørdagskvelder på mjølkerampa til Helge Guldberg. Når været var fint, kunne vi være opp til førti personer. Var det en som hadde instrument, så danset og leika vi i veien, hvis ikke sang og danset vi.

Det var mye folk på gårder og plasser den gang. Noe TV og data  fantes ikke. Det var derfor et helt annet samhold og omgang lokalt i nærområdet. Biler var det ikke mange som hadde og sykler var det heller ikke så mange av, så folk var mer stedbundne.

Helge Guldberg fortalte om en gjeng ungdommer som satt i veikanten i Rudskrysset og snakket. Han nevnte flere navn og det ble snakk om at de burde ha et sted å samles. Til nå hadde de hatt tilhold på forskjellige steder. I det siste hadde de holdt til hos Ludvig Stensrud på Stensrud.

Bondehallen 1924-1982

Men det ble nå lagt planer om et eget lokale i samarbeid med bøndene i Høiefjerdingen. De fikk gratis tomt av Eivind Haga. Og bøndene stilte opp som garantister for det som offisielt skulle hete Garantiselskapet Bøndenes Hus, men som ganske fort ble kalt "Bondehallen". Dette navnet beholdt stedet så lenge det eksisterte. Året 1924 var året da hele  Høiefjerdingen jobbet dugnad. Det ble hogd tømmer og skåret materialer. Karl Nordeng var byggmester. Innvielse skjedde 16. oktober 1924.