Nethus-3

Karl Edgar Nethus    Slektshistorie

 

Disse opplysningene kan spores til gårdshistorie  for Eidsberg, og kirkebøker for Eidsberg, Askim og Skiptvet,Tom Birkelund  og Digitalarkivet.

Synd at presten, da han førte kirkebøkene, stort sett har kalt plassene under Lindhol for Lindholplass,  det gjør det vanskelig å si hvilken alle hørte hjemme på.

 

 

Nordeng

Nordeng var en opprinnelig husmannsplass under storgården Lindhol ,som lå lengst nordvest mot Halstvedt og helt ned til Glomma.

Plassen het Skabben (utt.Skæ`ban). Den er omtalt som "Schaben" i ei tiendeliste fra 1780. Hvor meget eldre den kan være vites ikke.

Navnet Skabben betyr vistnok at det var mindre god jord på plassen.

Plassen skal ha utgjort 38/1000 av Lindhoel og i 1800 åra bodde det  to husmannsfamilier her som begge hadde to husdyr og åker.

Den første kjente brukeren var Markus Larsen fra V. Åsplass f.1752. d. 1810. Han brukte plassen fra 1785, men det må ha vært minst en bruker før ham.

Han var gift med Pernille Jørgensdatter f.ca.1761. Enken må ha sittet plassen etterpå men døde på Sunnerud 1827.

Markus og Pernille fikk 8 barn: 1 Marthe Markusdatter f. 1786, gift med Torer Fredriksen Sunnerud. 2.Jørgen Markussen f.1788, gift med enken Anne Gundersdatter på Staås i Skiptvet den 27. februar  1836. 3. Lars Markussen f. 1792 død som barn.  4.Maria Markusdatter f. 1793. 5. Lars Markussen f. 1795. 6 Gulbrand Markussen f.1797 d.1799.  7. Gulbrand Markussen f. 1800. 8.Martha Margreta Markusdatter f.og d.1800.

Sønnen Lars Markussen brukte plassen i to perioder , først like etter at han giftet seg i 1820 åra. Han flyttet til en av Høieplassene i slutten av 1820 årene men vendte tilbake til Skabben i 1830 årene. Senere flyttet han til Halstvedtplassen. Alle steder var han husmann.

Fra ca 1845 var en Anders Eliassen her.

I følge folketellingen 1865 og kirkebok for Eidsberg har jeg sporet følgende:

 

"Husmann med jord",Anders Eliassen f.30.april1816 i Eidsberg. Han var sønn av Elias Samuelsen og Else Larsdatter.De bodde på Kløvsplass i 1831 da Anders ble konfirmert. Kona, Inger Andersdatter f.i juli 1814 var datter av Anders Ingmundsen og Gunhild Olsdatter på vestre Høieplass.Barn Hans Christian Andersen f.17.desember 1850,Lindholplass i Eidsberg, Ole Anton Andersen f. 23 oktober, Lindholplass i Eidsberg, Elen Maria Andersdatter f. 21. oktober 1857, Lindholplass i Eidsberg og Andreas Andersen f. 5. mai 1860 Lindholplass i Eidsberg.

I 1860 årene delte han plassen med en Svend Jensen.

 

"Husmann med jord",Svend Jensen, han var fra Maaseby/Kastdalen i Askim.Han hadde brukt østre Enger i Askim før han kom til Skabben. Enger solgte han til en Kristian Kristiansen (ikke vår Kristian).Han solgte senere østre Enger til En Ole Mathiassen f .1830 på Masenghytta i Askim og kone Elen Maria Thorersdatter fra Vammeli. Deres sønn Martin Olsen Enger overtok Gården i 1906. Martin var gift med Karen Sofie Olsdatter Nordeng.  

Svend Jensens far het Jens Gundersen. Kona Berthe Maria Mathisdatter f.1819 på Jacobshaugen i Skiptvet, hennes far het Mathis Jacobsen. Barn Karen Oline Svendsdatter f . 25. februar1 849 på Kastdalen i Askim, Jens Svendsen f .17. november 1851 på Henstad i Askim, Anne Maria Svendsdatter f.13. februar 1855 på Enger i Askim og Anton Svendsen f.28. juni 1860 på Enger i 1859 i Askim.

 

Den andre halvdelen av Skabben brukes i 1865 av:

 

"Husmann med jord" Ole Christian Johnsen f. 1833, på en Lindholplass, hans far var John Jensen fra en Lindholplass, kona Maren Johannesdatter f. 1831 på Staås i Skiptvet,men bodde på Søreng da Maren giftet seg. den 3. september 1848 i Eidsberg kirke. Hennes far var Johannes Aslaksen. Barn Gunnerius Christiansen f. 25.desember 1851 på mellom Moenplass Eidsberg, Johan Christiansen f. 29. januar 1855 på mellom Moenplass i Eidsberg, Mina Janette Christiansdatter f. 13. januar 1858 på vestre Åsplass, Carl Martin Christiansen f. 16. desember 1861 på nordvestre Høiehytten og Olava Christensdatter f. 26.desember 1864 på nordvestre Høyehytten. Anton Martin f. 22 oktober 1868 på nordvestre Høieplass.Utfra dette ser det ut som de har bodd på nordvestre Høieplass mens de drev den andre halvdelen av Skabben. 

 

I 1870 årene brukte en Sven Evensen fra Fågelvik i Sverige plassen alene inntil 1876. I Kirkebok for Eidsberg står det at han den 30. desember 1868 giftet seg med Maren Kirstine Evensdatter f. 23.februar 1848.Datter av Even Andreassen Skollerudplass. Svens far var Even Engebretsen fra Sundsby.

Sven var enkemann, hans første kone var Anne Kirstine Tostensdatter fra Prestegårdsskogen f. 9. juni 1834. Hun var datter av Tosten Christiansen. Sven bodde da på Thue under prestegården. De giftet seg 4.desember 1860.Sven og Anne Kirstine har flyttet litt rundt. De får datteren Elen Marie Svendsdatter  på Knold 8. desember 1862. Det neste barnet, Edevard på Kroto under prestegården 24. januar 1864, så får de en gutt Thorvald Anton på Narvestadplass 26 august 1866. Anne Kirstine dør av tæring 11. april 1867 på Narvestadplass.

Sven gifter seg da pånytt med nevnte Maren Kirstine Evensdatter . De flytter da til Skabben med Svens barn omkring 1869, det første barnet Carl Fredrik er født på Lindholplass 7. januar 1870.Det kommer enda to sønner til mens de bor på Skabben, Christian Evensen f. 5. februar 1873 og Anthon 17. september 1875.8 om Christian står det i kirkeboken at han er født på Halstvedtplass men jeg antar det er litt rot fra prestens side).Det ser ut som familien har flyttet ut av Eidsberg 1876 fordi det er gjort et notat under gutten Thorvald Antons dåpsregistrering i kirkeboka. "utflyttet 1876" . En 10 års gammel gutt flytter neppe ut av bygda uten at familien gjør det.

 

Så ble plassen delt igjen og den østre delen ble overtatt av en Ole Peter Andreassen.

Det står at han overtok den østre delen av Skabben mot en årlig avgift på 17 spesiedaler. Han fikk ha 2 kuer og materialer til vedlikehold av plassen. Uten godtgjørelse arbeide to dager i året på gårdsveien og sammen med de andre husmennene hadde han plikt til å skjære og treske rug og hvete og hekke og rense erter på Lindhol. I onnene pliktet han å holde et arbeidsdyktig fruentimmer mot vanlig daglønn. Han var den siste husmann på denne delen av Skabben.Jeg har ikke klart å spore opp hvem denne Ole Peter Andreassen var.

 

På den vestre delen er det også sparsomt med informasjon om hvem som kom dit etter svensken Sven Evensen. Det første jeg sporer opp er at Ole Martin Johannessen f.5.desember 1856 og hans kone Bertha Sofia Olsdatter fra Guldberghytta f.18. oktober 1855 bodde der når de fikk datteren Julia Marie Olsdatter 28. mai 1884.De bor på Nethus i 1882 sammen med Ole Fredrik og Johanne.Faddere var Johanne og hennes halvsøster Maren Syversdatter.Ole Martin var en eldre bror av Johanne, de må ha flyttet til Skabben etter 1882. De flyttet videre til vestre Aasplass "Hølet" etter noen år. Senere må han ha tatt over Bleikebakke, for i folketellingen 1900 bor familien der. Det står at han senere bygde Skovly under Lindhol i Eidsberg Gårdshistorie.

 

Den neste som var på Skabben tror jeg var Karl Johan Anton Gulbrandsen og Helene Karlsdatter. De giftet seg 4. januar 1885 .og fikk en datter på Skabben 13. desember 1887. Gulbrandsen var snekker og fikk hele 50 øre timen for snekkerarbeid på Lindhol.

 

Enda to brukere står angitt i Eidsberg Gårdshistorie, den ene, Ole Kristian Andreassen bodde på Skabben i 1894, datteren Karen Helene ble konfirmert der da, hun var født 25. juli 1879 på Øvre Karterud i Skiptvet.Ole Kristians Kone het Anne Regine Olsdatter. Han kan være den siste husmann på Skabben før Ole Fredrik kjøpte i 1896.

 

Det siste navnet som står i Gårdshistorie for Eidsberg er Kristen Andreassen, det er mest sannsynlig at han har hatt Skabben en periode mellom Karl Johan Anton Gulbrandsen og Ole Kristian Andreassen. Jeg kan ikke finne noe data på denne personen.

 

Da Dahll og frue på Lindhoel døde ble Skabben skilt ut fra Lindhoel og fikk navnet Nordeng. Ole Fredrik Kristiansen fra Nethus i Skiptvet kjøpte Nordeng i 1896 for  kr.5219,91, i kontrakten ble han pålagt å holde istand 154 meter av gårdsveien mellom Halstvedt og Lindhol.Ole Fredrik var eldste sønn av Karen Jørgensdatter Kløvshullet f. 6. april 1824 og Christian Christensen Nethus f. på Sørengplass 1823.De giftet seg i Eidsberg Kirke 19. november 1850. Bosted da Ole Fredrik ble født i 23. mai 1851 var Halstvedt i Eidsberg. Karen Jørgensdatter hadde en sønn da hun giftet seg med Christian Christensen, Johan Peter Gundersen, faren var en Gunder Olsen, opprinnelig fra Hærland, men i tjeneste på Kjeserud.

 

Johan Petter Gundersen var min oldefar på farskanten.

 

Hvor kom Ole Fredrik Christiansen Nordeng fra og hvem var hans forfedre.

 

Det ser ut som menneskene som har bodd på Halstvedt og Nordeng har hatt sterke bånd mellom seg. Johannes Gulbrandsen f. 1825 på Skabben, sønn av Markus Larsen,Skabben brukte Halstvedt i mange år, han var gift med Oleanna Maria Christensdatter f.1826, søster til Christian Christensen. Johannes og Oleanna var foreldre til tidligere nevnte Ole Martin Johannessen og til Johanne Maria Johannesdatter som ble Ole Fredrik Nordengs kone nr 2. Johannes tok over Bleikebakke i 1874 da en annen bror av Oleanna og Christian, Anders Christensen hadde vært på Bleikebakke siden i 1850 åra. Anders, f. 1832, var gift med  Maren Gundersdatter f. 1828 fra Askim. De flyttet til Nygård under Lindhol, der deres to siste søsken hadde bodd med sine familier fra en gang i  1860 årene. De flyttet fra Nygård til Halstvedt.

Deres far var Christen Johannessen, Foss. Det første jeg finner om ham er at han er konfirmert i Eidsberg kirke 1816. Det står at han er født 6. august 1800 og at det er kaptein Thams på Foss som står som verge. Så han må ha hatt en eller annen tilknytting til Foss. Moren het Berthe Christensdatter Sørengplass.f. 1801. Hun var yngste datter til Christen Pedersen f.1758 fra Katten som var Skjøller Pedersen Mjølkebakkes ( se neste avsnitt) bror. Christen var gift med Helle Nilsdatter og de drev plassen "Hølet" under v.Aas. Berthe fikk barnet Christian 28. oktober 1823. Kirkeboken her er veldig utydelig, men det ser ut som at Christen Johannessen Foss melder seg selv som barnefaren og tar på seg ansvaret for barnet og de gifter seg 15.januar 1824.De har først bodd på en Høyeplass senere bor de på Lindholplass, hvilken kommer ikke fram noe sted. Christen bor hos sønnen Anders på Bleikebakke i 1865. Han er blitt enkemann for Berthe dør fra ham 8. april 1864 på Lindholplass. Da Anders flyttet til Nygård i 1874 kan han ha flyttet med dit hvis han fortsatt levde da.

 

Ole Fredriks mor var Karen Jørgensdatter, Kløvshullet. Datter av Jørgen Skjøllersen f.1796 på Mjølkebakke, Mjølkebakke lå innerst i Lekumevja, der Moensbekken renner ut.Jørgen var gift med Marthe Mathisdatter fra Rakkestad f. ca 1798.Jørgen kjøpte plassen Kløvshullet for 70 spd av Ole Kristensen Kløv omkring 1820. Før hadde han brukt Kulerud under Stensrud noen år.Jørgen døde i 1828 bare 32 år gammel, enka giftet seg på nytt med en Fredrik Mathisen og da hun døde i 1864 solgte hennes yngste sønn bruket til Halvor Kløv. Karen hadde flere søsken. Anna Marie Jørgensdatter f 1818, Peder Jørgensen f. 1820, Sissel som ble født og døde i 1823 og Maren f. 1826, i tillegg halvsøskenene Inger Maria Fredriksdatter f 1833 som var tvilling men gutten Johan døde under fødselen. Det ble en ny Johan i 1835, som tidligere sagt, han solgte og flyttet til Skiptvet. Jørgen Skjøllersen var sønn av Skjøller Pedersen f.1770 han kom fra Katten under Nv-Høie og brukte Mjølkebakke fra 1796, han var gift med Dorthe Jørgensdatter fra Vreen under Ø-Haga. Skjøller døde i 1812, bare 32 år gammel,akkurat som sin sønn. 

 Skjøller Pedersen Mjølkebakke  var sønn av Peder Skjøllersen f. ca 1723 på søndre Borger i Skiptvet og Anne Henriksdatter f.ca 1725 død 1773 i Eidsberg. Annes foreldre var mølleren  Henrich Nilsen,sønn av Nils Olsen Buer på Glansenberg  og Anne Andersdatter fra Herland. Henrich og Anne bodde på Sneisrud under Huseby, han var møller. Peder og Anne kom til Katten i 1750 åra. Anne døde bare 48 år gammel. Peder giftet seg på nytt med Gunnor Kristensdatter , de fikk tvillingjenter i 1766 Gunnor døde også tidlig ,1888, og Peder levde ytterligere 15 år som enkemann på Katten. Katten lå på en hole ut mot Glomma omtrent rett over elva for der Askim Jeger og fiskeforenings lerduebane ligger i dag.Peder og Anne hadde på samme måte som sønnen mange barn som spredde sine etterkommere rundt i distriktet. Sønnen Jens Pedersen tok over Katten og bodde der til sin død. Peder bodde hos Jens til sin død i 1803.

 

Peder Skjøllertsen Kattens far het Skjøller Pedersen f. ca 1699, død ca1775 han kom fra Askim til Huseby under den store nordiske krig. Han giftet seg med  Mari Haagensdatter som var datter til en snekker som het Haagen Johnsen, Haagen deltok i ombyggingen av Eidsberg kirke før den nenvte krigen. Skjøller og Mari flyttet til søndre Borger i Skiptvet, der ble Peder født i 1723,hvor lenge de var i Skiptvet vites ikke, men de bodde på Sneisrud under Huseby i en periode fra 1737- 40.

 

Hans onkel Tore Skjøllertsen drev Stenbølhytta under Ihlen i Askim fra 1690 årene og til sin død i1728 og var soldat ved kaptein Tønders kompani.Tores arv ble delt mellom søskenene Anne Skjøllersdatter gift med Erik Taraldsen Høieødegård i Eidsberg og Siri Skjøllersdatter gift med Sven Svensen Hagan under Gurud i Askim og brorsønnen Skjøller Pedersen på Huseby. Det sier vel at faren Peder var død før 1728 ettersom brorsønnen arver en del. 

Jeg antar at disses far het Skjøller ettersom barna het Skjøllertsen. Og at han er født omkring 1650-60 i Askim, men det har ikke vært mulig for meg å finne noe lenger tilbake.

 

Skjøller (schioldulfr) er et norrønsk navn og skal bety skjoldvern mot ulv

 

Skjøllerslekta var barnerik i mange generasjoner.Det ser jo ut som den kom fra Ihlenområdet i Askim og at den har spredd seg til Eidsberg og Skiptvet, særlig området mellom Grønnsund og Vamma, og i dag er det nok mange som har noen dråper Skjøllerblod i årene.!

 

Jeg kan ikke gå i detaljer med det her, men hvis noen har interesse så kan de jo utforske selv.

Dere finner utgangspunkter i Digitalarkivet (folketellinger, tinglysningsdokumenter, dødsfallsprotokoller, gårdsmatrikler og kirkebøker) alt dette ligger elektronisk klart til å studerepå internett. Videre kan det hentes mye informasjon fra Gårdshistorier og bygdebøker fra Eidsberg,Askim og Skiptvet. Disse kan både kjøpes og lånes på bibliotek.

 

Jeg anbefaler det som en meget engasjerende hobby.

 

Så tilbake til Ole Fredrik Kristiansens samtid, hans foreldre, søsken, søskenbarn.

 

Foreldrene

Christian og Karen må ha bodd på Halstvedt hos sin søster Oleanna de første årene etter at de var gift, med hennes sønn Johan Peter og deres felles sønn Ole Fredrik.

De kjøpte Nethus i Skiptvet i 1855.Fredriks første søster Maren Helene Kristiansdatter kom til verden på Nethus 18. mars 1855. Hun døde bare 4 år senere.

Det neste barnet på Nethus var Hans Martin Kristiansen f.14. juni 1857. Maren Sophie Kristiansdatter f. 19. september 1859. Lena Mathea Kristiansdatter f. 10.februar 1862. Anton Kristiansen f. 6. mars 1864 og tilslutt Helene Kristiansdatter f. 3. mars 1867. Nethus var en plass som lå nede i bakkene nord for Staås omtrent rett inn for Valdisholm eller rett over elva for Bleikebakke i Eidsberg. (en Lindholplass)

Christian kjøpte noen år senere også en del av Staås søndre, kalt 136a og slo det sammen med Nethus nr.137a.Tidligere nevnte jeg Jørgen Markussen fra Skabben som giftet seg med enken på Staås, han skilte ut 136a og solgte til en Johannes Cristensen 20. januar 1847,denne solgte 136a til en Hans Nilsen 8 desember 1851. Hans Nilsen solgte til Cristian Christensen Nethus 12. mars 1863. 136a skal også ha vært kalt Staåshytten, men ble altså til ett bruk kalt Nethus.

Da Karen Jørgensdatter døde 21. juli 1872 ble Christian sittende som alenefar med alle barna på Nethus. Han tok med de fem yngste barna, Hans Martin 18, Maren Sophie 17, Lena Mathea 12, Anton 11 og Helene 8  og flyttet til en Haugengård i Skiptvet, der gifter han seg etterhvert (11. januar 1876) med enken på gården, Karen Davidsdatter f. 1826 fra Heli i Spydeberg. Eksakt når de flyttet vet jeg ikke, det jeg har funnet ut er at det dør en 23 år gammel tjenstepike ved navn Anne Margrethe Olsdatter fra Solbergdalen i Skiptvet på Nethus den 15. juni 1874 og at hun etterlater seg et barn.Hun må ha vært en barnepike som tjenestegjorde på Nethus. Det neste jeg finner om Nethus er at 29. januar  1875 får Ole Fredrik og Anne Dorthea en sønn de kaller Carl Fredrik Olsen, barnet dør 12.desember samme år. Jeg antar da ut fra dette at Christian og barna flyttet til Haugen  en gang på høsten 1874. Og at Ole Fredrik flyttet inn før januar 1875.Skifteprotokoll for skifte på Nethus er fra 26.januar 1875.

Karen Davidsen døde 5. september 1896 og gården Haugen gikk til en av hennes sønner fra første ekteskap.

Christian var blitt enkemann igjen. De 20 årene på Haugen hadde nok ikke blitt Christians beste år. Sønnen Hans Martin døde av tæring 15. mars 1880 bare  22 år gammel, minstejenta Helene døde av halsbetennelse 26. oktober 1876 bare 9 år gammel, Anton og Lena Mathea emigrerte til Amerika. Datteren Maren Sophie gifter seg  i 1885 og bor på Ammerudbråten, Østre Aker iflg .folketelling år 1900. Da er Christian der. 2 år senere er han på Nordeng hos Ole Fredrik, så det kan tyde på at han har bodd på omgang hos barna sine de siste åra av sitt liv. Han dør på Nordeng 12. mai 1902 av bronkit og hjertefeil og er begravd i Eidsberg kirke.

Søsken og deres barn og ektefeller

Johan Peter Gundersen f. 2. september 1848 giftet seg  med Maren Sophie Syversdatter i Skiptvet 27. desember 1872, hun var Oleanna Christensdatters uekte barn med en Syver Olsen. Hun vokste opp på Halstvedt hos moren og Johannes Gulbrandsen. Maren Sophie hadde datteren Johanne Maria Martinsdatter f. 15.desember 1869,før hun ble gift med Johan Peter. Barnets far er oppgitt til en Martin Olsen Tangen fra Skiptvet. Som nygifte bosatte de seg på en Lindholplass. De fikk datteren Caroline Mathea Johansdatter der den 23. juli 1873. Johan Peter og Maren Sophie ,med døtrene Johanne Maria og Caroline Mathea flyttet til Øvre Mathishuset i Skiptvet i 1874-75.

 

Marens datter Johanne Maria fikk en uekte datter med en Hilmar Olsen, tjenestedreng på Haga i Eidsberg. Hun ble født på Øvre Mathishuset 21. september 1894 Og fikk navnet Jenny Sofie Olsen.

 

Halvsøsteren Caroline Mathea fikk også en uekte datter med en Kristian Johannessen fra Oslo, løsarbeider på vestre Haga i Eidsberg, barnet ble født på Lindholplass,(der har vi det igjen) 24.oktober 1897, barnet fikk navnet Anna Mathilde Kristiansen. Caroline bodde på Nethus i år 1900 hos sin bror Karl Fredrik.

Johanne Maria og søsteren Caroline Mathea flyttet etterhvert til Oslo og giftet seg, barna deres ble fostret opp på Øvre Mathishuset hos besteforeldrene. Jenny flyttet senere til Oslo og bodde hos moren Johanne  som nå hadde giftet seg og bodde i  Tøyengt 21. Jenny skal ha vært en meget aktiv soldat i Frelsesarmeen, hun døde ganske ung av tæring. Anna Mathilde flyttet også til Oslo, men emigrerte tidlig til USA , New York. På sine eldre dager kom hun hjem til Norge og var bosatt i Oslo til sin død.

 

Det neste barnet Karen Oline f. 23.juli 1875 død kom til verden på øvre Mathishuset. Hun ble gift med garver Hilmar Thoresen på Åmodt i Skiptvet.

Deres barn var:

Kristian Thoresen Aamodt                f. 1898 til Sarpsborg, ugift arbeidet hele livet på Borregård

Alma  Thoresen Aamodt                   f. 1900 gift med Karl Johan Haugen Skiptvet. død 1974

Trygve Thoresen Aamodt                 f. 1904 til Galveston Texas gift med Mary Stanish, død 1974.

Jens Thoresen Aamodt                    f. 1907 til Galveston senere Seattle, gift med Aslaug Andersen fra Vister i Skiptvet.død 2003

Mathias Hilmar Thoresen Aamodt   f.  1909  til Galveston Texas død 1982.

Mina Oline Thoresen Aamodt         f . 1911 til Oslo gift med Magnus Hansen fra Spydeberg død 1995.

Nora  Aamodt                                 f.  1918 giftet seg med Harald Bjerketvedt fra Skiptvet, de dro til Amerika men flyttet tilbake til Norge 1990

 

Som vist emigrerte flere av deres barn til USA. (Ragnar Haugen i Askim, Karen Olines oldebarn har kontakt med deres etterkommere.)

 

Så kom den første sønnen til verden. Karl Fredrik Johansen f. 14.februar 1877, det var han som overtok Nethus etter sin onkel Ole Fredrik Nordeng i 1896 da Ole Fredrik kjøpte Nordeng. Han tok navnet Nethus som etternavn, han var min farfar. Han giftet seg 10.desember 1897 i Skiptvet kirke med Constance Olava Olsdatter f. 1878 fra Finstad i Skiptvet. De bodde på Finstad den første tiden. Den eldste sønnen Ole Karlsen Nethus ble født der 5. januar 1898 Ole giftet seg med Maren Kamilla Pedersdatter f. 7. juli 1894 i Høland, Faren Ludvig Pedersen, opprinnelig fra Rødenes ,f.15.juni 1865 var kvegrøkter hos Thygesen på Skogsbo.Hennes mor var Antonette Sofie Pedersen fra Høland. Da Ole og Maren giftet seg  25.oktober 1919 i Eidsberg var Maren på Haug i Eidsberg, der ble også eldste datteren Olga Marie Olsdatter Nethus født den 1. mars 1919. Han kjøpte småbruket Roås i Skiptvet, og tok navnet Roås som etternavn. De fikk to døtrer til, Konstance, gift med Olgar Karlstad i Askim og Kjellaug gift med Johan Rød på Rød gård i Skiptvet. Olga ble gift med Harry Koffeld fra Skiptvet.Ole var smed ved Nes lense til sin død. Han døde 13. oktober 1955, luften i smia tok nok mange år av livet han ble bare 57 år. Kona Maren satt som enke på Roås til sin død 10. april 1965.

 

Sønn nummer to var Johan Karlsen Nethus, f. 22. september 1899 på Nethus.

Han giftet seg i Skiptvet  31. mars 1920 med Lucie Kaspara Olausen Burås fra Østre Bærum (med famile fra Burås i Skiptvet) og eldstebarnet Kåre Osvald ble født på Staås 24. august 1920. Johan og Lucie  tok over plassen Nygård ,som tidligere lå under Lindhol ,en gang mellom 1920-22, for den neste sønnen ,Håkon ble født på Nygård 21. juni 1922 Det neste barnet Gudrun Elida ble født 1924 på Franzhuset, men bosted var fortsatt Nygård .Johan og Lucie drev Nygård noen år ved siden av arbeidet på lensa. Ca 1930 flyttet de fra Nygård til Dallerud, som de forpaktet inntil de kjøpte Lier i Askim 1936.De to yngste guttene John f. 1931 og Alf 1932 er født på Dallerud.  Da de flyttet ble huset på Nygård tatt ned og flyttet til Berger i Askim der det fungerte som fødestue for Askim, huset skal stå på Berger den dag i dag. "Lierstua" på museet i Askim er fra den Liergården Lucie og Johan kjøpte. De solgte stua på Lier til Askim kommune i 1939 som ble flyttet til Askim museum der den står den dag i dag. Han var den siste som var på Nygård, plassen ble kjøpt tilbake til Lindhol av Høie på Lindhol og er idag en del av Lindhol. Johan fortsatte sitt arbeid ved lensa resten av livet, men nå ved Solbergfoss. Johan, Lucie og alle barna tok Nygård som etternavn.

 

Constance Olava hadde også en datter før hun giftet seg, Martha f. 15 mars 1895, faren oppgis å være gårdbrukersønn Hilmar Hansen, Onstad. Karl Nethus ble hennes far og hun tok navnet Martha Karlsen Nethus. Hun giftet seg med Johan Myhrer fra Myhrer i Skiptvet.  De fikk mange barn sammen så der finnes mange etterkommere.

 

24. oktober 1901 døde Constance Olava fra Karl og barna, han fikk en vanskelig tid på Nethus,det kan ha blitt for tøft og var kanskje årsaken til at han i 1904 bor hos slektninger på Nordeng med sin lille familie.Han gifter seg på nytt med Karoline Hansdatter fra Sandtangen i Varteig10. juli 1904 på Nordeng, forlovere er Karl Olsen Nordeng og en Anton Johansen. Deres eldste sønn Kristian Osvald Karlsen ble født 26.februar 1905 på Nordeng og døpt i Eidsberg kirke.Han var min far. Jeg husker min farmor sa at hun sto og lagde fårikål i andre etasje på Nordengstua når Kristian meldte sin ankomst. Ved siden av arbeidet på lensa forpaktet Kristian  småbruket Franzhuset nordre, som faren  Karl Nethus kjøpte omkring 1915. Det hadde han forpaktet siden 1947 da Karl Nethus døde. Karls enke Karoline bodde også på Franzhuset til sin død 1967 Franzhuset ble solgt som tilleggsjord til Mathishuset nedre i 1967. Kristian med familie flyttet til Askim samme år.

Plassen Nethus ble solgt ut av familieeie allerede omkring 1915.

Kristian giftet seg 1945 med Berthea Lystad f. 6. juli 1915 fra Lystad i Skiptvet. De fikk barna Karl Edgar Nethus.(undertegnede) 20.november 1946 gift med Kari Hoel fra Slitu f. 21. august 1951. Og tvillingene Frøydis Nethus gift med Dimce Apostolov fra F.Y.R. Makedonia og Vigdis Nethus gift med Andjelko Prusac fra Kroatia. Tvillingene ble født 1. mars 1951.

 

Karl og Karoline fikk tre sønner til.

Gunnar Karlsen Nethus var den neste, f. 15. juli 1906 på Nethus,(nå er familien tilbake på Nethus igjen)

Gunnar giftet seg med Anthonie Børud fra Børud i Skiptvet, og tok navnet Børud til etternavn. Han var tømmerfløter hele livet.De fikk ingen barn, men fostret opp 3 fosterbarn, Irene Børud, Reidar Børud,Kjellaug Børud.

 

Haakon Karlsen  Nethus f. 27. juni 1911 på Nethus flyttet til Oslo som ung, giftet seg  med Randi Bergljot Johnsen fra Askim, de tok  Nethus som navn. De fikk en datter, Karin Nethus i 1937, Hun er gift med Jan Erik Brandbu fra Oslo,bokbinder av yrke,men har vært lærer i faget på Sogn videregående skole i mange år, de er idag pensjonister og bor i Sarpsborgdisktret. 

 

Den yngste sønnen Magnus  Karlsen Nethus ble født på Franzhuset nordre i Skiptvet 2. februar 1916, han flyttet til Oslo som ung, giftet seg med Solveig Alise Brattås fra Eidsberg og tok navnet Magnus Nethus. Hennes far var Johan Herman Johansen Brattås.De fikk to barn, Ronald Nethus som bor i Våler og driver Vestertorp kennel med sin samboer Lise Andersen. Og Laila Nethus gift Hamre, de eier Brevig gård i ytre Enebakk og driver med hester.

 

Johan Peter og Maren Sophies neste barn var Ole Anton Johansen f. 4. mai 1879, dessverre døde barnet i 1880.

 

En ny gutt kom til verden 5.april 1881, han fikk navnet Ole Anton Johansen.Han giftet seg med Josefine Markusdatter fra Gutu i Askim 10. april 1906. De tok etternavnet Gundersen og flyttet til Oslo, der fikk de sønnen John Martinius den 20.januar 1907. Josefine døde fra dem av tæring 2. juni 1908 Ole Anton og barnet bodde en periode hos søsteren i Tøyengt 21 iflg. folketelling av 1910.Senere må John Martinius ha flyttet til familien på Gutu i Askim, for han bor der når han blir konfirmert i Askim kirke 1921 under navnet John Martinius Gutu. 0Han bor også på Gutu, titulert som gårdsarbeider, da han gifter seg med Martha Johanne Nordeng f. 7. oktober 1910 i Skiptvet kirke 13. februar 1931. Marha Johanne er datter av Anton Olsen Nordeng på Vamnes i Skiptvet. Faren Ole Anton Gundersen bor fortsatt i Oslo og arbeider som snekker i 1931 da bryllupet står. Martha og John fikk en sønn, Odd Arne Gundersen i Askim 3. november 1931.

 

Sønn nr. tre var Hans Oskar Johansen f. 15.april 1883, han giftet seg med Beda  Othilie Abelsdatter f. 4. februar 1883. i Askim kirke 7. mai 1905. De kjøpte en av Børudgårdene i Skiptvet, og tok navnet Børud, ved siden av arbeidet han på lensa.

Deres barn var: Asbjørn Henrik Børud f. 28.11 1905. Han giftet seg og kjøpte en Børudgård, nabogården til den han vokste opp på, arbeidet og arbeidet ved lensa.

Thorleif Johannes Børud f. 13. juli 1908, giftet seg og kjøpte villa i Askim,arbeidet på Viking Gummivarefabrikk.

Tyra Eugenia Børud f. 15. mai 1911, giftet seg og flyttet til Tomter,som ung ble hun enke med to sønner.

Gunnvor Børud  f 22. desember 1914, giftet seg og flyttet til Oslo.

Lorang  Børud  f. 14. desember 1916, giftet seg og flyttet til Mjøndalen.

Ingrid Børud f. 13. februar 1919, giftet seg og bodde i Vamma, Askim.

Olav Børud f. 13. februar 1922, giftet seg og flyttet til Åmodt i Skiptvet der han forpaktet sin tante Karen Olines gård ved siden av lensearbeidet. Var også lensearbeider men arbeidet de senere årene  ved Viking Gummivarefabrikk.

 

Det siste barnet Johan Peter og Maren Sophie fikk var datteren Anna Josefine f. 11. november 1885.Hun giftet seg i Skiptvet kirke med Peder Arnt Johansen f. 6. juni 1876 i Eidsberg. De bodde på Øvre Mathishuset hos hennes foreldre de første årene, deretter forpaktet de gården en periode inntil de kjøpte Skjeltorp i Skiptvet omkring 1912. Mathishuset ble solgt.

Anna Josefine og Peder Arnt fikk 7 barn, de tre eldste ble født på Mathishuset

Ester Johansdatter f. 27. mars 1904, giftet seg, hun bodde i Skiptvet.

Dagny f. 24. august 1905, hun bodde i Skiptvet.

Arve Johannes f. 13. april 1907, han bodde i Skiptvet. Arve arbeidet på Viking Gummivarefabrikk.

Helge Johan f. på Skjeltorp 29. september 1912. Han giftet seg og kjøpte gården Finsrud i Skiptvet.

Kristian Ingar f. 6. juli 1916 på Skjeltorp. Han giftet seg og kjøpte gården Bogen i Skiptvet. Han tok Bogen som etternavn.

Åge Magnus f. 7. februar 1923 på Skjeltorp. Han giftet seg og bodde i Skiptvet. Arbeidet på Viking Gummivarefabrikk

Aslaug Mathilde f. 20. september 1927 på Skjeltorp, hun giftet seg og bodde i Skiptvet

Alle barna tok gårdesnavnet Skjeltorp som etternavn unntatt Kristian som tok navnet Bogen.  

 

Ole Fredrik Kristiansen ble født på Halstvedt 23. mai 1851.

Ole Fredrik giftet seg med Anne Dorthea Andreasdatter f. 1852, datter av Andreas Paulsen på Gutu i Eidsberg ,31. oktober 1873 og flyttet også til Lindholplass der det eldste barnet Anette Caroline Olsdatter  Nethus ble født 19. januar 1874. Hun ble gift med Karl Fladmark f. 1858 fra Fladmark i Askim.(Olympisk gullmedaljevinner og verdensmester Vibeke Skofterud er direkte etterkommer etter dem på morskanten). Hvilken Lindholplass de kan ha bodd på vet jeg ikke, men de hadde jo slekt på de fleste,det kan ha vært Halstvedt.

Ole Fredriks far Christian Christensen på Nethus var som sagt blitt enkemann, som tidligere fortalt flyttet han til Haugen med barna. Ole Fredrik tok over Nethus etter faren og flyttet dit med kona Anne Dorthea og Anette Caroline.omkring overgangen fra 1874- 75.Det første barnet de fikk på Nethus var en gutt 29. januar 1875,de kalte ham Carl Fredrik Olsen Nethus, dessvere døde gutten 12. desember samme år.

24. februar 1877 kom det en pike Karen Sofie Olsdatter Nethus til verden.Hun ble gift med byggmester Marthin  Enger f. 1873. Martin  tok over østre Enger etter sin far i 1906. Martin var tømmermann på Norsk Hydro på Rjukan fra 1908 - 1936 så familien har vel bodd en del år på Rjukan.De hadde Granly i Askim som bosted under folketellingen 1900 og fikk sønnen Arve Enger 25.mars 1900. De andre barna var

Margit Enger f 1901 giftet seg med en Bjørn Bjørnsen fra Rjukan,

Ottar Enger, (jeg kjente Ottar som enkemann og leide leilighet hos ham i Stegenvn. Askim i 1976. Vi visste ingen ting om familieforholdene den gang. Ottar hadde vært endel år i vedlikeholdsavdelingen på Viking gummivarefabrikk før  han ble pensjonist. Han var en flink forteller og hadde  mange gode historier om sin ungdom fra et omflakkende liv.Jeg mener å huske at han hadde to døtre og en sønn.)

Karens to yngste barn var:

Bjarne Enger f.1906 og

Einar Enger f. 1911. Einar overtok Enger i 1954.

 

11.februar 1879 rammer tragedien den lille familien på Nethus, Anne Dorthea skal ha et barn igjen, hun klarer ikke fødselen, både hun og barnet dør.

Det døde barnet var en gutt som fikk navnet Karl Anton Olsen Nethus.

 

Året etter, 14. mars 1880 føder Johanne Marie Johannesdatter fra Bleikebakke en gutt på Nethus, han får navnet Carl Olsen Nethus han dør bare noen dager gammel.

29. juni 1880 gifter Ole Fredrik seg på nytt i Skiptvet kirke med Johanne Maria Johannesdatter.

 

Det er noe som ikke stemmer av det som er skrevet om Johanne Maria, kanskje du eller andre i Nordengfamilien kjenner historien, jeg finner ikke ut av dette,

men legger fram alle data jeg har funnet her: I Eidsberg gårdshistorie om plassen Bleikebakke står det at Johannes  Gulbrandsen og Oleanna Christiansdatter flytter fra Halstvedt til Bleikebakke i 1874. De flytter fra Halstvedt der de har bodd i mange år (de er nevnt tidligere i denne artikkelen.) De har mange barn, men det interessante her er datteren Johanne Maria Johannesdatter f.1851 død 1866 (sitat fra listen over deres barn i Eidsberg gårdshistorie). Så har de fått ett nytt barn de har kalt Johanne Maria Johannesdatter f. 1866 g.m Ole Christiansen Nethus (også sitat fra listen). Det var normalt å kalle opp et avdød barn når de fikk et nytt så det er ikke så rart. At de derimot gir barnet samme navn som en levende søster er ikke vanlig.

 For det merkelige er at den Johanne Maria som Oe Fredrik gifter seg med 29. juni 1880 er angitt i kirkeboken til å være født 8. oktober 1851, mens gårdshistorien sier at den Johanne skal være død i 1866! Ole Fredrik og Johanne får mange barn og i kirkebøkene ved barnas dåp er uten unntak Johanne f. 1851 oppført som barnets mor.

I folketellingen for 1910 er hun på Nordeng  og fortsatt f. 1851. I kirkeboka for Eidsberg er hun registrert som død i 1913 f. 1851. Så tilslutt ,på hennes gravsten står det 1866 - 1913. Jeg har ikke funnet noen dødsregistrering på noen ved det navnet i 1866, jeg har heller ikke funnet noe om noen med det navnet som skal være født i 1866.

Hvis 1866 stemmer var hun bare 14 år da hun fikk det uekte barnet på Nethus i 1880 og da hun giftet seg i 1880. Uansett hvilken som er den riktige Johanne Maria så er Ole og Johanne søskenbarn. Christian Christensen, Ole Fredriks far var Oleanna Christensdatters bror og Oleanna var Johanne Marias mor. Akkurat dette var vel heller ikke så uvanlig i de tider. Jeg håper at noen kan forklare denne gåten om årstallene slik at historien blir riktig.

 

Ole Fredrik og Johanne Maria fikk alle sine barn mens de bodde på Nethus.

Det første som kom var jo som sagt tidligere Carl Olsen Nethus som døde i 1880  6 dager gammel.

 

Deretter ble Karl Alfred Olsen Nordeng f. på Nethus født 23. august 1881. Han skal ha drevet Nordeng en kort tid, før broren Johan Ludvig tok over da Ole Fredrik døde.Karl kjøpte gården østre Enger i Askim for 6000 kroner av svogeren Martin Olsen Enger i 1915 og solgte den tilbake til sin svoger i 1923 for samme beløp. Han og Johan Anton Bakke,(Johannesen Bleikebakke)skal også ha kjøpt plassen Nordby i 1915. Nordby ble skilt ut fra Østre Halstvedt

 

Johan Ludvig Olsen Nordeng f. på Nethus ble født 23. juli 1883. Han ble gift med Gusta Josefine Larsen f. 5. august  1880 fra Dallerud den 14. juni 1905 i Askim kirke. Datter av Lars Christiansen Dallerud f. 1836 og kona Sofie Pedersdatter f. 1840. Han tok over Nordeng etter faren. Familien tok alle Nordeng som etternavn.

Johan og Gustas første barn het Jenny Nordeng f. 1905, hun giftet seg med Erling Garsegg. 

Lorang Nordeng ble født i 1908

Martha Nordeng f. 1910 død 1921

Olaf Nordeng f. 1912

Olaf Nordeng f. 1915 gift med Eli Johanne Dybedahl fra Øymark.

 

 

Anton Oscar Olsen Nethus ble født 11.desember 1885. Han reiste til Faribault Minnesota med båt fra Oslo 11. mai 1907. At han reiste til Faribault var ikke så rart ,der hadde han en onkel og en tante (blir omtalt annet sted i artikkelen) Da Anton var i Amerika, nærmere sagt den 31. august 1907 ble han far hjemme i Skiptvet. Tjenestepiken på Berg gård fikk en sønn som ble kalt Jens Oscar Antonsen. Tjenestepiken Anna Johannesen var moren. Hun var født på Skallerudplass i Skiptvet 13. februar 1886,men foreldrene, lensearbeider Johannes Andreassen og kona Maren Olsdatter hadde flyttet til Ringstad i Skiptvet.Hvor lenge Anton var i Amerika vet jeg ikke,men hjemlengselen etter Anna og veslegutten ble tydeligvis for stor.

Anton og Anna gifter seg i Eidsberg kirke 28. februar 1910, bosted er oppgitt til Kleven i Eidsberg. Noen måneder senere blir datteren Martha Johanne født. f. 7. oktober 1910.Familien flytter senere til plassen Snerten ved Vamnes i Skiptvet. Hvilket år vet jeg ikke men da Jens Oscar står til konfirmasjon  i 1922 bor familien der.

Jeg har ikke funnet ut om det ble flere barn. Denne familien tok også Nordeng som etternavn.

 

Thora Olsdatter Nordeng f. på Nethus ble født 12. september 1887, hun ble gift med en Arthur Christoffersen, Oslo

 

Johannes Olsen Nethus ble født 1. mars 1890. Død samme år.

 

Inga Olsen Nordeng f. på Nethus ble født 10.juni 1891 .Inga ble gift med Karl Enger på Søndre Enger, sønn av Ole Eriksen. De fikk barna

Mary Enger f. 1916 g.m. Thorleif Karlsen,

Odd Enger f. 1920,

Rakel Enger f. 1920 g.m. Max Kopp, Oslo.

 

Ole Fredrik, Johanne og alle barna tok Nordeng som etternavn.

 

Engerområdet i Askim må ha vært dominert av Nethus/Nordeng slekta i første del av 1900 tallet. Anette på Fladmark, Karen Sofie  (og Karl en periode )på østre Enger, Inga  på søndre Enger og i tillegg tante Karen Sophie Cristiansdatter og onkel Hans Eliassen på Årnes.

 

Den neste broren til Ole Fredrik var Hans Martin  Kristiansen, han døde  15. mars 1880 av tæring 23 år gammel, han bodde da på Nedre Haugen i Skiptvet.

 

Søsteren til Ole Fredrik, Maren Sophie Kristiansdatter giftet seg med Hans Edvard Eliassen i Skiptvet i 1885, han var sønn av Elias Arnesen på Nordby i Spydeberg. Året etter, i 1886 kjøpte Elias gården Hauger i Askim. Ut fra barnas dåp og konfirmasjoner må Maren Sophie og Hans ha bodd i perioder på Hauger og i perioder på plassen Ammerudbråten i nærheten av Grorud, Østre Aker. Hans var stenhugger.I 1917 kjøpte de gården Årnes i Askim og flyttet dit. Dit hadde de med seg to døtre, deres fire sønner hadde alle emigrert til Amerika og Canada. Om Ole Fredriks søskenbarn kan jeg fortelle.

Karl Edvard Hansen Hauger f.19. januar 1886 reiste fra Kristiania til Minnesota 9. mars 1906 med skipet SALMO

Henrik Hansen Bråthen (sikkert etter Ammerudbråthen) f.16. juli 1889 reiste fra Kristiania til Minnesota allerede 1904 med skipet ISLAND, bare 15 år gammel.

Hans Christian Hansen Hauger f .24.april 1891 reiste fra Kristiania til Canada 8. februar 1911.

Johan Albert Hansen Hauger f .27.april 1896 reiste fra Kristiania til Minnesota 2. mai 1915.

Julie Marie Hauger f. 1893 død 1964.

Olga Hauger f. 1904.

Jentene bodde på Årnes sammen med foreldrene inntil de døde, "tante" Maren  Sophie døde allerede i 1922, Hans døde i 1937. Døtrene kjøpte Årnes i 1936, men solgte det videre allerde i 1938. Jeg tror ikke disse frøknene stiftet noen familie.

Årsaken til at tre av guttene reiste til Minnesota antar jeg var fordi de hadde en onkel og tante boende der(som jeg kommer nærmere inn på senere), og at det var en mellomstasjon på reisen. Det kan se ut som Montana var staten de bosatte seg, jeg har iallefall interessante spor i den retningen.

Når det gjelder Henrik er sporene greie, han meldte seg til tjeneste for Amerika og ble innrullert sommeren 1917. Han kom til Vestfronten i januar 1918. I brev hjem skal han ha fortalt at han har vært med i flere slag og stormet tyskerene  flere ganger. Han falt 2.november 1918. Bare 9 dager før krigen var over.

I det nevnte arveoppgjøret fra 1935 er disse brødrene kalt Charles Hanson, Christ Hanson og John A. Hanson.

Jeg har funnet spor etter tre menn som kan være de emigrerte søskenbarna til Ole Fredrik.

I folketellingen for 1920 bor to brødre med navn Charles E. Hanson og John A. Hanson sammen i Dawson, Montana.

I folketellingen for Montana i 1930 finner jeg dem igjen, Charles Hanson nå som  farmer,ca 43 år. John A. Hanson som laborer,(det betyr vel anleggsarbeider eller lignende). Det ser ut som de bor sammen på Charles farm i McCone, Montana.

En av dem er gift, men hvem er litt uklart for meg. Kona heter Rose R Hanson og er 33 år fra Pennsylvania. Hun har en datter på ett år som heter Eva May Hanson. Det bor også en 15 år gammel pike på farmen som må være konas søsters barn Viola A MacMurdo, hun er født i Oklahoma, men morens fødested  er  Pennsylvania. Begge barna står oppført som nieser og derfor kan man kanskje gå ut fra at de er nieser til farmens eier og isåfall er er det John A som er gift med Rose. Men det står også at begge er gift. Da mangler det isåfall et navn, det kan også være feil, derfor blir det bare gjetninger inntil jeg får undersøkt dette videre.Når det gjelder John A Hanson har jeg funnet et spor til .I "Social Security Death" En mann ved navn John A.Hanson er død i Hot Springs, Sanders, Montana i januar 1992, han er født 27. april 1896.og det stemmer med Johan Albert Hansen Hauger.

Christ Hanson som emigrerte til Canada har jeg ikke klart å finne noe annet om enn at han lever i 1935 da han arver sin onkel.

Jeg fortsetter å "nøste" opp trådene etter disse slektningene.

 

Ole Fredriks søster Lena Mathea Kristiansdatter reiste til Amerika 1884, til Faribault Minnesota.Sitat fra hennes "obituares":

Mrs. Haug was born in Smalenenes Amt, Norway. She came to the United States in 1884 and made Faribault as her home. In 1886 she was Married to John Rasmussen Haug, the two making their home at Roberts Lake. They lived here for more than 30 years before the illness of mister Haug made it necessary to leave their farm and move to Faribault.

Mannen Lena giftet seg med het Johan Martin Rasmussen Haugen og var fra Haugen nordre, nabo til plassen Lena vokste opp på. Han reiste tydeligvis over og giftet seg med sin kjæreste fra nabogården. John R. Haug døde 22.januar 1909. Lena Mathea døde 4.april 1923.

Lena og John hadde en adoptivdatter Edna Mable Landros f. 21 februar 1901 i Minnesota. Jeg har også funnet ut at hun er registrert død i Los Angeles 25. november 1987

 

Ole Fredriks bror Anton Kristiansen reiste til Amerika, Faribault Minnesota. Han reiste fra Oslo den 17. april 1885. I Amerika kalte han seg Anton K. Haug. Så vidt jeg kan forstå ut av opplysninger jeg har fått ble Anton farmer.Han giftet seg med en norsk kvinne  Jeanette Swenson i Faribault, Hun ble kalt Nettie Haug, de fikk ingen barn. Jeg har fått oversendt fra Faribault deler av deres nekrolog og siterer nå fra deres "obituares":

Mr Haug was born in Norway... He came to America when a young man and was married to Jeanette Swenson... in Faribault. They made their home in Eklund, and in Januari 1899 became members of Eklund Church. Several years ago they sold their farm and moved to Faribault. Jeg har ikke fått klarhet i hva Anton arbeidet med etter at de  solgte farmen og slo seg ned i byen Faribault. Om dødsårsaken til Anton skriver Coroner M.L. Maynard who investigated the case, reproted the death accidential due to carbon monoside stating it was apparent Mr. Haug had left his engine running and was overcome from the gas.Anton ble enkemann. Anton ble funnet i garasjen sin 28. desember 1934, året før døde hans kone Nettie. Den første jula ble antageligvis for tøff for Anton. Han ble 70 år.

Om kona Nettie står følgende i "obituares":

Mrs. Haug was born in Norway and made her home in Faribault in 1884 when she came to The United States. Twelv years ago, after living on various farms in the country following her marriage, Mrs Haug reurned to Faribault to live.

Jeg har ikke foreløpig funnet ut hvor hun kommer fra i Norge, et spor jeg kan følge er at hun kommer til Amerika og Faribault 1884, samme år som Antons søster Lena Mathea, og at de kan ha reist sammen, jeg søker videre om dette.

 

Ole Fredriks yngste søster Helene Kristiansdatter døde på Haugen av halsbetennelse  26. oktober 1876 bare 9 år gammel.

 

En annen gren av slekta er barna etter Johannes Gulbrandsen og Oleanna Maria Kristensdatter. Den har jeg ikke etterforsket, men kan godt se nærmere på den grenen, barna på bleikebakke var jo også Ole Fredrik og min oldefar Johan Petter søskenbarn.

Johanne Maria  Johannesdatter    f. 1851 død 1866

Karoline Johannessdatter             f. 1853 død ung.

Hans Anton Johannessen            f .1854 til Fosser i Askim

Ole Martin Johannesen                f. 1856 nevnt tidligere i artikkelen

Johan Anton Johannessen           f. 1861 nevnt  i forbindelse med Nordby

Karl Fredrik Johannessen            f.1864 til Oslo

Johanne Maria Johannessdatter   f. 1866 gift med Ole Fredrik Cristiansen Nordeng

Kristian Olaus Johannessen        f.1867 til Oslo

Johan Johannessen                    f. 1870 til Asker

 

Denne navnelisten er hentet fra Eidsberg gårdshistorie.

 

Håper du kan dra nytte av disse opplysningene om slekta, du får sile ut det du har bruk for.

Med vennlig hilsen Karl Edgar Nethus

Jeg tar forbehold om skrivefeil, ta bare kontakt om det er noe du lurer på.