Klerud-2

Hans Theodor Klerud    Husmannsplasser under Guldberg

Husmanssplasser på matrikkelgården Guldberg.

-     Levabrø (Levebrød)

-     Silkestad (Silkistadir,Sylkestad)

-     Vesleng

-     Klohytta

-     Guldberghytta

-      

Silkestad:

Gammel vikingegård (fra tidlig vikingetid). Husmannsplass med sikkerhet fra 1819. Anders Skjøllersen er oppført som husmann da. Torer Skjøllersen ser ut til å være siste husmann på Silkestad fra 1. mai 1853 (Husmannskontrakt 2/5 1853)

 

Vesleng:

Barna i nabolaget ble skremt med at det var tæring i huset på Vesleng. Som vi idag vet er en lungesykdom. Tomta til stuebygningen er idag godt synlig. En avfallsdynge er også synlig, det er også to brønner, det jeg tror er en fjøsbrønn ligger ca. 20m øst for hustufta, den andre brønnen ligger 70/80m syd/vest  for hustufta.(Renvannsbrønn til husholdningen). Den siste som bodde på Vesleng var Aksel Gullbransen.Asta Helene Klerud f. Guldberg, sier at Aksel’s kone første kone og barn døde av tæring på Vesleng. Han flyttet til (1950 tallet) et lite hus ved Toverudbutikken i Svenskebyen, giftet seg med Ingrid, de var vel begge meget originale. Hun var (gjort ved som det het den gang) slik at hun ikke fikk barn. Det var flere mann samla, da var det  en som spurte Aksel, er Ingrid flink til å lage mat? Da svarte Aksel, ho er søkkande god til å lage havregrynssøl. Når Aksel var i butikken til Åmodt i Vamma, bestilte han en flaske øl og betalte for den. Så bestilte han en flaske til og betalte, bestilte vare nummer tre og betalte. Slik holdt han på til han hadde fått alt han skulle ha. Dette er meg fortalt av Nora Garseg som var ansatt i butikken den gang.

Min hulde viv Asta sier, Olaf og Eli Nordeng var snille mot Aksel og Ingrid,(det vil vel i første rekke si mat og kleshjelp). Det var flere, men har ikke hørt navn. Det ble satt igang dugnad med husbygging for dem. Torsten Solberg stilte tomt på sin gård Stegen. Det ble samlet tømmerstokker fra gårdene i omegn. Hvor tømret ble skåret til plank, bord og listverk vet jeg ikke. Av dugnadsgjengen vet jeg navnet på min svigerfar Gunnar Helge Guldberg på nedre Guldberg, Torstein Solberg på Stegen i Askim, Torbjørn Vammeli, Gunner Halstvet, Einar Skjørten og (Eldre) Torer Garseg (som var gift til Salseng i Askim). Men det var sikkert også flere. Etter innflyttinga blev det litt krøll med nabogården, da de begynte å gå over jordet hans når de skulle sydover til Svenskebyen og Guldbergskroken. Muligens var det også kronerulling til løpende utgifter i forbindelse med bygginga, men dette vet jeg ikke. Etter datidens standard var det bygget et meget enkelt bygg, men bedre enn Aksel noen gang hadde bodd i.Huset er senere restaurert og påbygd. Det er lys i glasan.

 

Levabrød:

Stedet lå helt øst i skogen på nedre Guldberg mot delet til Olavsrud. Det er idag ingen tufter igjen, men  det første jeg var på gården, var det en uttørket brønn som kunne indikere eldre bosetting.

Klohytta:

Hytta lå antakelig ved klobakken på øvre Guldberg opp i skogslia nord(øst for vammaveien i nærheten av delet til Vete.

Guldberghytta:

Den lå i skogen på Øvre Guldberg ca 100-150 meter syd for Veteveien og ca 80-100 meter vest fra Vete jordet.Tufta var synlig for en del år siden. Det er visynok en gammel grav ved plassen. Den er også fredet av Fylkesmannen i Østfold og registrert med GPS koordinater av (yngre) Torer Garseg i Eidsberg. Det er gjort på vegne av Eidsberg historielag ca år 2000. På spørsmål fra Torer påviste jeg plassen. Grava er vel gjerne grunn til fredningen, da ingen av de andre plassene er fredet og GPS registrert. (Eldre Torer var onkel til yngre Torer Garseg).

Skovly:

Huset lå på Lindhol eiendom, syd for den krappe svingen på Lindholveien. Når huset ble bygget vet jeg ikke, det var gammelt i 1963 ( en liten skakk stue). Hvem som bodde der før vet jeg ikke. Tidlig på 1950 tallet bodde en familie Hansen der. Det var mange barn i familien. Hjørdis og Jens Kvarud bodde der i slutten av 1950 årene. De flyttet senere til Olavsrud. Jens jobbet på Lindhol en tid, men begynte senere på Glava. Hjørdis var budeie og innehjelp mens Ivar Høie eide Lindhol. Sistemann på Skovly var Reidar Martinsen. Han var gårdsgutt helt til han flyttet til eget hus. Begynte da på  Askim Gummivarefabrikk. Opprinnelig kom han fra et område mellom Asker og Liertoppen.  Han kjøpte tomt av min svigermor Aslaug Kamilla Guldberg, (f. Andresen fra Sørumsand) og bygde hus i Guldås svingen på Østsiden av Vammaveien. Dag Rød eier idag dette huset.

 

H. Th. K.

 

Kommentar til denne artikkelen fra Karl Edgar Nethus.

Skjøllertsen karene er i familen. De er i familie med Christen Christensen Nethus  mor som var Peder Skjøllertsens barnebarn, og som ikke det var nok, Christens kone Karen Jørgensdatter, var datter av Jørgen Skjøllertsen som var en yngre bror av Anders.

Om Skovly står det i gårdshistorie for Eidsberg under Bleikebakke at Ole Martin Johansen, din oldemor Johanne Maria Johannesdatters eldre bror,han var også bror til Johan Anton Johannessen som skal ha kjøpt Nordby sammen med Karl Olsen Nordeng i 1915, først tok over Bleikebakke i slutten av 1890 årene, og senere bygde Skovly under Lindhoel.Han har også bodd på Nordeng en periode.Kanskje på Nethus også.

Aksel og Ingrid husker jeg godt.

Reidar Martinsen med motorsykkelen husker jeg også.

Hjørdis og Jens Kvarud kjente jeg. Hjørdis var jo fra Holt i Skiptvet. Nabo til min oppvekstplass. Hun var søster til Kari Granberg, kona til Johan Granberg på en plass som i gammel tid ble kalt Holmenkollen.(det er også i samme distriktet) Jens husker jeg best fra isfiske på Sørengevja vinterstid. Lakafiske og stadige feider med sin svoger,den viden kjente Jan O. Holt. Det var mange morsomme episoder, Jens traff man også ofte på Glomma om sommeren. Det gikk nok mye i fiskemat året rundt hos Hjørdis og  Jens.