Intro

Artikkelen er levert av Karl Edgar Nethus 


I Eidsberg gårdshistorie står det,blant annet, at da Dahll og frue ( fra Lindhoel)døde ble Skabben skilt fra Lindhoel og fikk navnet Noreng.


Kjøperen av Noreng var Ole Christiansen Nethus fra Skiptvet, han ga 5219,91 kr. og pålagt å holde i stand 154 meter av gårdsveien mellom Lindhoel og Halstvedt. Ole Nordeng bygde nye hus her omkring århundreskiftet og brukte stedet til han døde.


Det er mye interessant stoff i de bøkene. de finnes på biblioteket i Askim. Det ser ut som våre forfedre og deres slekter har levd sitt liv på begge sider av Glomma fra Grønnsund til Vamma og veldig mange i tømmerfløteryrket. Engang var jo lensa ved Lindholtangen og i tillegg var det veldig mye arbeide for å få tømmeret ned dit da Glomma mellom Kykkelsrud og Trosvikfoss / Vammafoss stort sett var sammenhengende små strykk og fall som tømmeret hengte seg fast i .Vamma demningen kom og hevet vannstanden,så hele denne fantastiske elvebiten ble oversvømmet.