Historien

Nordeng var en opprinnelig husmannsplass under storgården Lindhol ,som lå lengst nordvest mot Halstvedt og helt ned til Glomma. Plassen het Skabben (utt.Skæ`ban). Den er omtalt som "Schaben" i ei tiendeliste fra 1780. Hvor meget eldre den kan være vites ikke. Navnet Skabben betyr vistnok at det var mindre god jord på plassen. Plassen skal ha utgjort 38/1000 av Lindhoel og i 1800 åra bodde det to husmannsfamilier her som begge hadde to husdyr og åker.

Den første kjente brukeren var Markus Larsen fra V. Åsplass f.1752. d. 1810. Han brukte plassen fra 1785, men det må ha vært minst en bruker før ham.Han var gift med Pernille Jørgensdatter f.ca.1761. Enken må ha sittet plassen etterpå men døde på Sunnerud 1827. Markus og Pernille fikk 8 barn: 1 Marthe Markusdatter f. 1786, gift med Torer Fredriksen Sunnerud. 2.Jørgen Markussen f.1788, gift med enken Anne Gundersdatter på Staås i Skiptvet den 27. februar 1836. 3. Lars Markussen f. 1792 død som barn. 4.Maria Markusdatter f. 1793. 5. Lars Markussen f. 1795. 6 Gulbrand Markussen f.1797 d.1799. 7. Gulbrand Markussen f. 1800. 8.Martha Margreta Markusdatter f.og d.1800. Sønnen Lars Markussen brukte plassen i to perioder , først like etter at han giftet seg i 1820 åra. Han flyttet til en av Høieplassene i slutten av 1820 årene men vendte tilbake til Skabben i 1830 årene. Senere flyttet han til Halstvedtplassen. Alle steder var han husmann.

Fra ca 1845 var en Anders Eliassen her.I følge folketellingen 1865 og kirkebok for Eidsberg har jeg sporet følgende: "Husmann med jord",Anders Eliassen f.30.april1816 i Eidsberg. Han var sønn av Elias Samuelsen og Else Larsdatter.De bodde på Kløvsplass i 1831 da Anders ble konfirmert. Kona, Inger Andersdatter f.i juli 1814 var datter av Anders Ingmundsen og Gunhild Olsdatter på vestre Høieplass.Barn Hans Christian Andersen f.17.desember 1850,Lindholplass i Eidsberg, Ole Anton Andersen f. 23 oktober, Lindholplass i Eidsberg, Elen Maria Andersdatter f. 21. oktober 1857, Lindholplass i Eidsberg og Andreas Andersen f. 5. mai 1860 Lindholplass i Eidsberg.I 1860 årene delte han plassen med en Svend Jensen.

"Husmann med jord",Svend Jensen, han var fra Maaseby/Kastdalen i Askim.Han hadde brukt østre Enger i Askim før han kom til Skabben. Enger solgte han til en Kristian Kristiansen (ikke vår Kristian).Han solgte senere østre Enger til En Ole Mathiassen f .1830 på Masenghytta i Askim og kone Elen Maria Thorersdatter fra Vammeli. Deres sønn Martin Olsen Enger overtok Gården i 1906. Martin var gift med Karen Sofie Olsdatter Nordeng. Svend Jensens far het Jens Gundersen. Kona Berthe Maria Mathisdatter f.1819 på Jacobshaugen i Skiptvet, hennes far het Mathis Jacobsen. Barn Karen Oline Svendsdatter f . 25. februar1 849 på Kastdalen i Askim, Jens Svendsen f .17. november 1851 på Henstad i Askim, Anne Maria Svendsdatter f.13. februar 1855 på Enger i Askim og Anton Svendsen f.28. juni 1860 på Enger i 1859 i Askim. 

Den andre halvdelen av Skabben brukes i 1865 av: "Husmann med jord" Ole Christian Johnsen f. 1833, på en Lindholplass, hans far var John Jensen fra en Lindholplass, kona Maren Johannesdatter f. 1831 på Staås i Skiptvet,men bodde på Søreng da Maren giftet seg. den 3. september 1848 i Eidsberg kirke. Hennes far var Johannes Aslaksen. Barn Gunnerius Christiansen f. 25.desember 1851 på mellom Moenplass Eidsberg, Johan Christiansen f. 29. januar 1855 på mellom Moenplass i Eidsberg, Mina Janette Christiansdatter f. 13. januar 1858 på vestre Åsplass, Carl Martin Christiansen f. 16. desember 1861 på nordvestre Høiehytten og Olava Christensdatter f. 26.desember 1864 på nordvestre Høyehytten. Anton Martin f. 22 oktober 1868 på nordvestre Høieplass.Utfra dette ser det ut som de har bodd på nordvestre Høieplass mens de drev den andre halvdelen av Skabben. 

I 1870 årene brukte en Sven Evensen fra Fågelvik i Sverige plassen alene inntil 1876. I Kirkebok for Eidsberg står det at han den 30. desember 1868 giftet seg med Maren Kirstine Evensdatter f. 23.februar 1848.Datter av Even Andreassen Skollerudplass. Svens far var Even Engebretsen fra Sundsby. Sven var enkemann, hans første kone var Anne Kirstine Tostensdatter fra Prestegårdsskogen f. 9. juni 1834. Hun var datter av Tosten Christiansen. Sven bodde da på Thue under prestegården. De giftet seg 4.desember 1860.Sven og Anne Kirstine har flyttet litt rundt. De får datteren Elen Marie Svendsdatter på Knold 8. desember 1862. Det neste barnet, Edevard på Kroto under prestegården 24. januar 1864, så får de en gutt Thorvald Anton på Narvestadplass 26 august 1866. Anne Kirstine dør av tæring 11. april 1867 på Narvestadplass. Sven gifter seg da pånytt med nevnte Maren Kirstine Evensdatter . De flytter da til Skabben med Svens barn omkring 1869, det første barnet Carl Fredrik er født på Lindholplass 7. januar 1870.Det kommer enda to sønner til mens de bor på Skabben, Christian Evensen f. 5. februar 1873 og Anthon 17. september 1875.8 om Christian står det i kirkeboken at han er født på Halstvedtplass men jeg antar det er litt rot fra prestens side).Det ser ut som familien har flyttet ut av Eidsberg 1876 fordi det er gjort et notat under gutten Thorvald Antons dåpsregistrering i kirkeboka. "utflyttet 1876" . En 10 års gammel gutt flytter neppe ut av bygda uten at familien gjør det.

Så ble plassen delt igjen og den østre delen ble overtatt av en Ole Peter Andreassen. Det står at han overtok den østre delen av Skabben mot en årlig avgift på 17 spesiedaler. Han fikk ha 2 kuer og materialer til vedlikehold av plassen. Uten godtgjørelse arbeide to dager i året på gårdsveien og sammen med de andre husmennene hadde han plikt til å skjære og treske rug og hvete og hekke og rense erter på Lindhol. I onnene pliktet han å holde et arbeidsdyktig fruentimmer mot vanlig daglønn. Han var den siste husmann på denne delen av Skabben.Jeg har ikke klart å spore opp hvem denne Ole Peter Andreassen var.

På den vestre delen er det også sparsomt med informasjon om hvem som kom dit etter svensken Sven Evensen. Det første jeg sporer opp er at Ole Martin Johannessen f.5.desember 1856 og hans kone Bertha Sofia Olsdatter fra Guldberghytta f.18. oktober 1855 bodde der når de fikk datteren Julia Marie Olsdatter 28. mai 1884.De bor på Nethus i 1882 sammen med Ole Fredrik og Johanne.Faddere var Johanne og hennes halvsøster Maren Syversdatter.Ole Martin var en eldre bror av Johanne, de må ha flyttet til Skabben etter 1882. De flyttet videre til vestre Aasplass "Hølet" etter noen år. Senere må han ha tatt over Bleikebakke, for i folketellingen 1900 bor familien der. Det står at han senere bygde Skovly under Lindhol i Eidsberg Gårdshistorie.

Den neste som var på Skabben tror jeg var Karl Johan Anton Gulbrandsen og Helene Karlsdatter. De giftet seg 4. januar 1885 .og fikk en datter på Skabben 13. desember 1887. Gulbrandsen var snekker og fikk hele 50 øre timen for snekkerarbeid på Lindhol.

Enda to brukere står angitt i Eidsberg Gårdshistorie, den ene, Ole Kristian Andreassen bodde på Skabben i 1894, datteren Karen Helene ble konfirmert der da, hun var født 25. juli 1879 på Øvre Karterud i Skiptvet.Ole Kristians Kone het Anne Regine Olsdatter. Han kan være den siste husmann på Skabben før Ole Fredrik kjøpte i 1896.

Det siste navnet som står i Gårdshistorie for Eidsberg er Kristen Andreassen, det er mest sannsynlig at han har hatt Skabben en periode mellom Karl Johan Anton Gulbrandsen og Ole Kristian Andreassen. Jeg kan ikke finne noe data på denne personen.

Da Dahll og frue på Lindhoel døde ble Skabben skilt ut fra Lindhoel og fikk navnet Nordeng. Ole Fredrik Kristiansen fra Nethus i Skiptvet kjøpte Nordeng i 1896 for kr.5219,91, i kontrakten ble han pålagt å holde istand 154 meter av gårdsveien mellom Halstvedt og Lindhol.Ole Fredrik var eldste sønn av Karen Jørgensdatter Kløvshullet f. 6. april 1824 og Christian Christensen Nethus f. på Sørengplass 1823.Han tok senere navnet Ole Noreng og var første selveier på gården. Han har dessuten bygget opp mange av husene. 

Karl Alfred Olsen Nordeng f. på Nethus født 23. august 1881. Han skal ha drevet Nordeng en kort tid, før broren Johan Ludvig tok over da Ole Fredrik døde.Johan Ludvig Olsen Nordeng f. på Nethus ble født 23. juli 1883. Han ble gift med Gusta Josefine Larsen f. 5. august 1880 fra Dallerud den 14. juni 1905 i Askim kirke. 

Olaf Nordeng f. 1915, gift med Eli Johanne Dybedahl fra Øymark, tok over etter sin far, men overlot den i ??????? til sin bror Lorang Nordeng som ble født i 1908 og gift med Bertha Nordeng, født Frøyland. Olaf flyttet da til Vete. Under hans tid var det meget populært med doseringer av jordene. Og i samarbeid med Lindhol og Gullberg, ble mye av ravinedalene dosert. Lorang kjøpte også til Gården Søndre Halstvedt, slik at arealet er nå ca. 115 mål innmark og 52 mål skog. 

Leif Nordeng født i Oslo 1955, sønn av Lorang og Berta er nå eier av gården og for tiden i live!!!! Det er nå skjedd store endringer i husene på gården. Den gamle låven ble revet og et nytt bolighus satt opp på samme plass. Det er i tillegg bygget ny driftsbygning på tidligere Halstvet areal. Den gamle bua ble desverre også revet, da den ikke overlevde tidens tann. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!That's the story so far!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!