Tømmerslipp

 
Det siste tømmerslippet til elva ble sluppet utfor her
Det er noe tilvokst på toppen idag. Vi hadde et eget tømmermerke for dette.
 
Sett nedenfra
 
Delet mot Halstvet følger fjellet bortover her.Den grønne sletta tilhører Halstvet og ble av oss kalt for Jakobland., da Jakob Halstvet eide Halsvet på den tid.