Nyere Bilder

Bilder fra hendelser i nyere tid

Flommen i 1995. "Jakob Land" er ikke lenger noe land

Flommen i 1995. Mot krafstasjonen. Vi står på det som normalt er en høy knaus

Bygging av nytt bolighus i 1995

I 2011 måtte treet plantet av Jenny Nordeng for over 100 år siden gi tapt i et vindkast. Utrolig at alt gikk bra

Det andre treet døde en naturlig død og ble felt den 8 juni 2012