Areal

Areal etter kjøpet av Søndre Halstvedt

Etter at Lorang Nordeng hadde kjøpt Søndre Halstvedt ble gårdens areal oppjustert i henhold til utskrift nedenfor