Nord Veggen

Under rivning av det som blir kalt Nordveggen, som vel egentlig peker mot nord-øst, ble det oppdaget et tildekket vindu isolert med gamle klær. I lommene på ei kåpe her, ble det funnet en utbetaling fra Det Norske Travselskap til Olaf Nordeng på kr. 120 fra 1953. Det er derfor tydelig at vinduet ble tettet i slutten av 50 årene, og at klærne tilhørte Olaf og Eli. Hesten het Lyrino.Disse klærne var utrolig mye lappet og på mange var også knappene tatt ut. Så det var tydelig at klær ble ikke kastet i utide.


Som vi ser av bildet er det hel tømmervegg rundt hele huset bortsett fra deler av kjøkkenet. Firkant stokkene ble tappet i hverandre, og dette er ikke akkurat noen ferdighus produksjon. Bærbjelkene til golvet er også innfellt i veggen, med nøyaktig tilpasning. Tømmerdelen er sannsynligvis fra tidligere tider, mens 2. etasje er bygget på senere.