Gamle Bilder

Her har vi noen litt eldre bilder fra Nordeng 

Den gamle bua ble desverre revet

Det gamle inngangspartiet

Eli og Sissel skal hente vann i brønnen

Gusta og Johan Nordeng i hagen

Disse er ukjente