Båtplass

Nordeng har/hadde hevd på båtplass inne i vika her.
Her hentet man også is om vinteren til kjøling av melka,
Det lå en tømmervelte her, men den er dekket av skog idag. Stedet heter Skabbestø.