Gårder

Hver enkelt gård er nærmere beskrevet i menyen til høyre.

 

Lindhol er en gammel Dragon gård, der storfolket holdt til. Den har en lang historie som man kan lese mer om under menyvalget Lindhol
Øvre Guldberg  Gnr. 29, Br. nr. 2 var i gamle dager en del under Matrikkel gården Guldberg. Delingen skjedde sannsynligvis rundt 1741. Se Artikkel-3 av Hans Klerud.

Nedre Guldberg Gnr. 29, Br. nr. 1  er der hvor den gamle Matrikkelgården lå.

Halstvet var opprinnelig en gård, men er blitt skilt ut i flere bruk. Her ser vi de to hovedgårdene idag fra veien.
Høie består idag av 5 gårder, som sannsynligvis før vikingetiden var et bruk, men siden delt. Disse har gitt opphavet til navnet høie kroken.