Hoie eller Høie gårdene

Området her ble ryddet før vikingetida, og navnet har bidratt til fellesbetegnelsen Høie kroken. Dette består i dag av 5 selvstendige gårdsbruk, Høie (Nord Vest Hoie i eldre litteratur), Høie Vestre, Høie Nordre, Mellom Høie og Høie Søndre. Sannsynligvis var alt sammen + Søreng et område (bruk) før vikingetida. Søreng ble skilt ut i vikingetida, og de andre senere som resultat av økning i folketallet. Det er først på 1630/40 tallet at de forskjellige gårdene kan holdes fra hverandre.