Lindhol

Lindhol ligger på en av de siste steder hvor det var greit å gå i land med båt før strømmen i elva fra Vammafossen blir for sterk. Navnet Skabbestø her nede ved elvekanten minner om dette. Og gården var nok derfor ryddet allerede i tidlige tider. Det gikk en vei fra Skabbestø og opp forbi Nordeng.

Lindhol var i 1860 åra på 550 mål åker og dyrket eng, og måtte på den tiden regnes som en stor gård iallefall her omkring. Navnet kommer nok fra treslaget lind+ holl=høy bakke eller hole.Helt fra 1860 årene har det vært en lense ved gården. Inntektene herfra gikk til eieren av gården.

Den gamle tomta for gårdsbebyggelsen lå ca. 200 meter lenger nord enn nå. Stuebygningen fra 1855 som et enetasjes hus 35 alen langt og 19 alen bredt. Den gamle lagården lå som den nye i nord-sør retning. Den var oppført i 1852. I 1865 hadde hovedbruket 9 hester, 20 storfe, 10 sauer og 7 svin. Fra slutten av 1500-åra var hele gården et krongods. Det er ukjent om den ble inndratt til kronen som et tidligere bispe eller klostergods, eller tildømt staten på grunn av tidligere eiers forbrytelse. Som krongods ble Lindhol brukt til 1663. Den ble da solgt til futen Jens Nielsen Biering. Tidligere var gården drevet av leilendinger under kronen. Første kjente her er fra 1593 og het Lars eller Laurits Lindhol. I bort imot 100 år var Lindhol en embedsmannsgård. Noen eiere har hatt tilknytning til Lekum på 1700 tallet. Deriblant en Jørgen Olsen som var gift med Maren Jensdtr. Hiorth fra Lekum. Ved hans død, giftet hun seg igjen med Lars Mortensen Dahl. Han døde i 1824. Dette slektskapet og omgangen med Hiort familene på Lekum er omtalt i Jens Edvard Hiorth's livserindringer. Etter hvert kom kandidat Morten Dahl inn i bildet. I hans tid ble lensa flyttet sørover nærmere Buskilsrud landet. Da enkefru Dahll døde i 1894 ble en del stykker fraskilt og enten solgt til naboene, eller utskilt som eget bruk,deriblant Nordeng og Lindal som ble kjøpt i 1896. Selve Lindhol ble solgt til Hans Eriksen fra Skiptvet. Han døde i ulykke i 1908 og gården ble solgt til Fritjof Funderud. Han solgte i 1916 til Sigurd Grydeland og Kristian Braate som overdro den straks videre  til August Aarnæs. I 1929 solgte han til Ivar Høie fra Nord Vete.Den ble senere solgt til Vonen, og er nå eid av Sylliås fra Askim.

 

Det var August Aarnes som lagde ny vei fra Lindhol (fra Skovly og oppover) og opp til Vammaveien som var ferdig lenge før . Svigerfar sa Aarnes kom til Guldberg på en lørdag og sa til Anders Guldberg: På mandag begynner vi å lage vei over jordet ditt. Anders svarte verken ja eller nei, bare snøftet og gikk inn. Det hadde vel vært diskutert før. Mandagen begynte gårdsfolka å lage ny vei. Anders gjorde ingen innsigelser, men likte det ikke. Veien var ferdig før Høie ankom Lindhol. Da var det også slutt på trafikken som hadde gått forbi Nordeng før, så altså mellom 1916 og 1929 endret "trafikkbildet" seg på Nordeng  drastisk.

Nedenfor sees et bildet av et gammelt hus på Lindhol. Vanskelig å si om det er bolig eller uthus. Lindal i bakgrunnen. Bildet er sannsynligvis tatt i 1903.