Nedre Guldberg

Gården kan ha vært ryddet allerede i vikingetida.Det eldste bevarte dokumentet fra Guldberg er fra 1383. En 1/4 part av gården ble av Gunnbjørg Simonsdatter donert til kirken, men dette ble i 1740 kjøpt tilbake av Hans Torsen Guldberg. Da han oppgav gårdsbruket i 1741, ble Guldberg delt i 2 bruk,Nedre og Øvre Guldberg. Historien finner man mer omtalt i Artikkel-3 av Hans Klerud.

Der Gunnar Klerud bor idag, er den sør østre delen av den gamle gården og sannsynligvis også plassen hvor husa på den gamle matrikkel gården lå., Man tror også at det i vikingetid  lå en viking gård, Silkestad her på jordet med samme navn.

Senere er det kjøpt til en hole fra Lindhol som betegnende nok ble kalt Lindhol Holen. Gården grenser mot Vestre Ås og Lindhol i tillegg til Øvre Guldberg. Det har både vært garveri og sag på gården. Saga var det Karl Nordeng som hadde. Den ble senere flyttet til der den lå sist, for å få nok strøm fra en trafo på stedet. Helge Guldberg kjøpte gården i 1952. Han eide en traktor og hjalp til med høy kjøring på Nordeng. Der veltet han utfor låvebrua med traktoren, men alt gikk heldigvis bra med mannen, verre med brua.

Matrikkel gården

Huset på matrikkel gården ble bygget en gang på 1600 tallet. Den eldste stua vi har bilde av sees nedenfor og  lå mye nærmere hoved veien, omtrent der hvor driftsbygningen ligger idag. Det er ikke usannsynlig at den likner mye på det som var på 1600 tallet.

Trappehellen til kjøkkeninngangen som du ser på bildet, er der den dag idag. Grunnmuren i vest veggen eksisterer også enda. Grunnflata var 8x8 meter (64 kvm). Første etasje inneholdt en  gang som gikk på hele langsiden av huset. Det var inngang til kjøkkenet med et lite kammers og også  inngang til stua.fra gangen. Det var en dør fra gangen og ut - Storporten. For å komme fra kjøkken til stua måtte en ut i gangen. Innerst i gangen til høyre var det en trapp opp i andre etasje. Der det var også svalgang langs hele huset. I annen etasje var det to store rom hver med inngang fra svalgangen I begge etasjer var det vinduer mot øst og vest. Det var vedovn i alle rom. Asta sier at far satt i kammerset og reparerte seletøy. På sommerstid ble svalgangen brukt som soveplass rundt om på gårdene.

Denne hus konstruksjonen ble mye brukt på denne tiden. De varierte i størrelse alt etter brukets størrelse. Rom inndelingen var også noe varierende avhengig av størrelsen. De største hadde to piper. Men alle var bygd over samme lest med langsgående gang på langvegg og svalgang oppe. Har blant annet sett samme type hus på Bergland hos Even Bø.(Nevø av Anders Guldberg) 

Det eldste bildet av låven er vist nedenfor. Anders bygde nytt fjøs i 1901 og låve i 1910. Låven ble bygget rundt og over den gamle låven, som var betydelig eldre, kanskje helt fra 1600 tallet. Kjørelåven på den gamle ble  treskelåve.Den gamle stallen ble bevart. Låvebrua og inngangspartiet man ser her tilhørte den eldste låven. Den nye delen ble bygget i vinkel  ut på baksiden. I 1970  rev Hans Klerud alt  og bygde nytt fjøs og låve øst på gårdsplassen. I 1990 ble et nytt redskapshus og verksted oppført på den gamle låve tomta.

 

Lokale hendelser
Hans Theodor Klerud fortalte at da Asta skulle hjelpe til med treskingen stod hun på den gamle låvebrua, mens Helge Guldberg stod å tresket på det gamle treskeverket. Det kom da et vindkast som var så kraftig og hun liten og lett, blåste ned på¨innmatingsbordet på treskeverket. Heldigvis fikk Helge grepet tak i henne i siste liten og løftet henne vekk. Bildet av den gamle låvebrua er vist nedenfor.

Helge Guldberg kjøpte hesten Nora nedenfor av Johan Nordeng