Natur

Landskapet her omkring er lavinedaler og leirjord. Kanskje ikke helt optimalt for dyrking, men som dere ser nedenfor så trives både fugler, planter og dyr. Jorda er avsatt fra havbunnen etter siste istid. Den er finkornet og inneholder så mye leire at den betegnes som leirjord. Men det er også berggrunn mange steder og i Lekum området en morene avsetning etter istiden.

En musvåk hadde forspist seg og ville hvile seg litt, men fremdeles på vakt. Den oppdaget iallefall fotografen ganske raskt selv på 200 meters hold bak en busk.

Hakke Hakkespett lurer på om det er noe interessent å finne her.

Svarttrosten er en flittig besøkende på plenen. Her driver den opplæring av ungene til å spise selv. Ungene er så store at de kan fly, men kan tydeligvis ikke finne seg mat selv.

Asta Klerud har fått sving på Rhododendron og dens slektninger. Den trives godt her i furu/barskog området.