Øvre Guldberg

Tunet på Øvre Guldberg ligger ca. 80 meter over havet på noen bergknauser. Det er herfra navnet stammer, da disse bergknausene inneholdt glimmer(Kråkegull)

Stuebygningen ble satt opp i 1870 årene, veslebygningen ca. 1910. Den nederste delen av låven ble bygd i 1850, bua i 1907. Den første brukeren etter delinga i 1741 var Tor Hansen. Kjent fra vår tid er at i 1933 overlot Johan Guldberg gården til dattera Inga for 25.000 kroner.Inga var gift med Emil Bergstrøm fra Aremark.Han hadde vært i USA i 23 år før han slo seg ned i Norge for godt. Og det er herfra Bergstrøm slekta som eier gården idag kommer fra. Johnny Bergstrøm er nåverende eier.