Nordeng saga

Nordeng Saga

Den gamle på folkemunne, kalt Nordeng saga. var bygget opp av Karl Nordeng. Han var en profesjonell bygde snekker, og brukte den til å lage materialer til mang en låve og hus her omkring.


Den første tida stod saga  på Nedre Guldberg. Karl hadde en dampmaskin som drev saga.Men en gang sent på 40-tallet rusta det hull på steamtanken. Hele maskinen var sikkert godt slitt og lite lønnsom å reparere. Men Karl var en oppegående kar som forstod at fremtiden lå i strøm og ikke dampmaskin. Desverre var  spenningen for svak her på Guldberg den gang, og resultatet ble ny trafo hos Nils Vethe. Saga ble derfor flyttet til Vethe eiendom   De var visst ikke så glade for det på Guldberg.


Olaf Nordeng hadde på slutten et slags eiendomsforhold til denne, og tok dette med seg til Vethe. Men etter hans død, ble retten kjøpt tilbake fra hans husholderske av Leif Nordeng. Papirer på dette nedenfor. Men etterhvert ble saga videresolgt på rot til en som drev og pusset opp slike sager. Den er derfor borte idag.