Salg av Halstvet Søndre til Nordeng

Sammeslåing av gnr. brnr. på Halstvet

Skogen ble solgt til Lindhol