Slektshistorie

Karl Edgar Nethus   Slektshistorie


Vår Christian Christiansen er født i Eidsberg 28. oktober 1823 på Sørengplass (Sunnerud?) i Eidsberg.(kirkebok Eidsberg).Mor var Berthe Christensdatter Sørengplass. Barnet var uekte ,men en Christen Johannessen som var på Foss giftet seg med henne 15.januar 1824 og tok på seg farsrollen for Christian( kirkebok Eidsberg.)Hvor han stammer fra finner jeg ikke ut av men Kaptein Thams på Foss er oppført som anmelder til Christen Johannesen Foss
som konfirmant i 1816 (Kirkebok Eidsberg.) så han var muligens tilknyttet Foss på et eller annet vis.


Det ser ut som Berthe og Christen flyttet til Høyeplass først og senere til Lindhoelplass, uvisst hvilken Høyeplass og Lindhoelplass. De fikk flere barn: Oleanna 1826, Anders 1831, Johan 1833 og Elen Maria 1837.
Christian giftet seg med Karen Jørgensdatter fra Kløvshullet, hun hadde en sønn før hun giftet seg, Johan Petter Gundersen.Christian og Karen giftet seg,tok med seg Johan Petter og flyttet til Nethus.Ole Fredrik var deres første sønn sammen, Johan Petter var en eldre halvbror.
Oleanna giftet seg med Johannes Gulbrandsen som var sønn av Gulbrand Markussen fra Skabben. Hun hadde en datter før ekteskapet, Maren Sophie Syversdatter. De har bodd på Halstvedt og flyttet til Bleikebakke i 1874 da broren Anders Christensen flyttet derfra.Det ser ut som de fikk 9 barn sammen. Den yngste Johanne Maria Johannesdatter født 1866 ( se gravsten Nordengfamilien.) ble Ole Fredriks kone nr 2.Hun må ha vært meget ung da hun giftet seg. Hun ble mor til Karl,Johan, Anton, Thora og Inga.Karl ble født i 1881. Hadde det foregått noe ikke helt etter loven nede ved elvekantene tro?Hun var også søskenbarn med Ole Fredrik.


Oleannas eldste datter Maren Sophie Syverdatter giftet seg med Ole Fredriks halvbror Johan Petter Gundersen, de var jo også på en måte søskenbarn men ikke ekte.De var mine oldeforeldre. De flyttet til Mathishuset i Skiptvet. Ole Fredrik giftet seg første gang med Anne Dorthea Andreasdatter fra Gutu i Eidsberg 1873. De budde også på Mathishuset de første årene. Men en tid etter at moren Karen døde giftet Christian seg på nytt med en enke fra Haugen i Skiptvet,tok med seg de andre barna dit,tok Ole Fredrik over Nethus. Ole Fredrik og Anne Dorthea fikk 3 barn, Anette Caroline Olsdatter 1874 og Karen Sofie Olsdatter 1877.Hun døde i den tredje fødselen 11. februar 1879, barnet som var en gutt som fikk navnet Karl Anton Olsen han døde 9 dager senere. Anette ble gift med Karl Fladmark fra Fladmark i Askim (tippoldemor til Vibeke Skofterud.) Søsteren Karen ble gift med Marthin Enger fra Enger.

 

Ole Fredrik kjøpte Nordeng 1896, da han flyttet fra Nethus kjøpte min bestefar Karl Fredrik Johansen Nethus stedet og bodde der noen år med sin første kone og to eldste sønner. Men det måtte ha vært et avbrudd i oppholdet på Nethus. Han giftet seg for 2. gang i 1904 med min bestemor Karoline Hansdatter fra Sandtangen i Varteig og adressen da var Nordeng!! Min far Kristian er født på Nordeng 1905 og døpt i Eidsberg kirke. I 1906 er de tilbake på Nethus og min onkel Gunnar er født der og døpt i Skiptvet.
Til orientering Bleikebakke og Nethus lå på hver sin side av Glomma rett inn for Valdisholm og har vel vært husmannsplasser under Lindhoel og Nordstaås