Nethus-4

Karl Edgar Nethus   Diverse info

Om Gullberghytta har jeg funnet at den lå oppe i skogen mot Vete, ikke så langt fra delet mot Nordøst- Vete

den ble til omkring 1840. Det var ikke mer jord til Gullberghytta enn en liten potetåker og noen bærbusker.En Kristian Olsen og kona Johanne Olsdatter bodde der til bortimot 1870, den sto tom 1875, men noe senere flyttet Ole Kristian Gundersen og Marie Kristensdatter. Om Ola sier historien at han gikk på arbeidet i halvfiretida om sommeren og holdt på til kvelden. Var stua avstengt etter stort snøfall om vinteren tok han på seg truger for å komme ned til Gullberg. Penger var det lite av, men Ole var godt fornøyd om han hadde 40 øre i pungen. Han var alltid i godt humør, sang ofte og hadde som valgspråk: "En må betenke seg her  i verden før en blir sinna". Datteren Sofie f 1855 ble forresten gift med Ole Martin Johansen Bleikebakke. Jeg kan ikke se at det har bodd noen på den plassen etter Ole Kristian og Marie.

Når det gjelder Brændop sa jeg at den lå på Sørengs område, det var feil, den lå lengst nord på Sør-Hoies område.Kristen Johannessen og Berthe Kristensdatter, Christian  Christensen Nethus foreldre skal ha bodd her fra de giftet seg og til 1836, først da flyttet de til en Lindhoelplass. Du kan jo gå inn og redigere det jeg har skrevet. Plassen er omdøpt til Brenne og er bebodd den dag i dag.

Opplysninger om V. Ås: Vestre Ås ligger ved veien fra V. Rud til Søreng, grenser mot Lindhoel, Gullberg, Vete, V. Rud og Hoiegårdene, den ble ryddet en gang før vikingetiden. i 1950 årene var det ca 250 da innmark og 200 dekar skog. I 1860 står det oppgitt 269 mpl åker og dyrket eng + 27 mål naturlig eng på gode bakker, sdkog er ikke nevnt.

Det er nevnt tre husmannsplasser under V. Ås:

Åserud, Johannes Olsen, f 1887 Ole Martin Johannessens sønn, flyttet dit i 1918. Jeg tror etterkommere bor der ennå.

Hølet har jeg nevnt tidligere. Innerst inne i den vika som jeg og som idag kalles Nygårdsevja ( det er vel den du har kalt Lindhoelevja i en e-post, som jeg misforsto da jeg trodde du mente den lille vika  mellom Bleikebakke og nordsida av Lindholtangen.) Den er vistnok blitt kalt Høleevjo også. Plassen er nevnt som en ny plass ca 1780.

Berthe Kristensdatter, Christian Christensen Nethus Mor var datter av Kristen Pedersen som brukte plassen omkring 1800 og framover. Ole Martin Johannessen  Bleikebakke skal også ha vært innom her før han tok over Bleikebakke.Det har gått et leirras eller flere innerst i evja, for mange år siden, jeg vet ikke om det har endret terrenget så tuftene av Hølet er mulig å finne.

 

Grinna var en liten plass, den lå ved grinna over den gamlebygdeveien i bakkene mellom V. Ås og Lindhoel. Det var nesten ikke jord til stua. Plassen vari kke i bruk stort mer enn mellom 1860og 1880. Lars Markussen fra Skabben slo seg ned der på sine gamle dager. Senere ble Grinna brukt av Karen Jørgensdatter Ole Fredrik Nordengs mors onkel Torer Skjøllertsen.

Dette er jo ikke om Nordeng, det er bare svar på spørsmål du har hatt og litt informasjon om plassene. Som du legger merke til kommer man direkte bort i forfedre og deres slekt samme hvor man er i området mellom Vamma og Grønnsund.