Skiptvet siden

Av andre plasser på Skiptvet siden vi har et spesielt forhold til er det Nethus og Snerten, men det er også et par andre interessente.

 

Blokkhus


Blokkhus lå like på nedsiden av Oretangen, litt oppe i skogen. Ovenfor vises plassen slik Smith Hoen husker at den lå. Flere bilder kan du se herDet er lite kjent om denne plassen annet enn at den hørte under Vamnes og ble kalt Vamnesplass og også Blokkhytten. Men Liv Jorunn Holt Torkildsen har funnet ut at slekta hennes holdt til her. (Se Artikkel-1 av Liv Jorunn). Det har altså bodd slektninger her av de som holder til på Holt gård i Skiptvet.

Nethus

Nethus og Nordeng ligger omtrent rett overfor hverandre over elva, og Nordeng folk har flyttet frem og tilbake mellom disse plassene.Stedet var en husmannsplass under Staås i Skiptvet.

Snerten

Snerten lå på jordet like i nærheten av Trosvik Gård.Anton og Anna Nordeng bodde her en tid.Bildet viser den gamle låven på Snerten.Flere bilder her.

 

Tegelstø

Tegelstenen til borgen på Valdisholm må ha blitt laget i nærheten. I 1929 brente den vesle stua Tigelstø, og da eieren skulle slette jorda for å få beite støtte de på et tegslstensbrenneri med 3 ovner etter hverandre (Se bilde over). Tannlege Aas forteller dette i årsberetningen i 1932 til Foreningen for norske fortidsminners bevaring. Han var der i juni dette året og målte opp ovnene.Tegelstensbrenneriet lå ca 22 meter fra elva i en høyde på 7 meter. Ovnene var murt opp med rundkamp påfylt jord lik en gammel potetkjeller, untatt på forsiden der åpningen til de tre ovnene var. Bunnen var laget av teglsten på høykant. Bredden var 3,2 meter og høyden ca. 0,5 meter.Kilde: Borgen på Valdisholm fra Valdisholm forlag

Ovnen på Tegelstø idag ligger inne i buskaset her på bildet ved Strømnes ned mot elva. Leira ble hentet på holen på oversiden. Flere bilder kan du se her.

 

Diverse steder på Skiptvet siden lenger ned ser man på kartene nedenfor: