Søreng Plass

På Søreng er det kun omtalt en plass.

Sunnerud

Sunnerud lå vest for Søreng husa onede ved elva.Navnet stammer sannsynligvis fra at det er smalt over elva her og lett å sette over. Den er ikke så kjent fra tidligere tider. Fredrik Toresen fra Skiptvet er den første som kalles husmann på Sunnerud i 1771. Fra omkring 1830 var det to husmenn på plassen.Siste kjente er Peter Aslaksen og frue. Frua levde som enke til opp i 1860 årene. Senere bodde en lensearbeider her en tid til plassen ble nedlagt. Men det er fremdeles hus på plassen idag.

Nedenfor sees et bilde av plassen tatt i 1920 årene fra Staås festning.