Halstvet Plass

I følge gårdshistorieboka var det på Halstvet  i 1800-åra 2 husmannsplasser i skogstykket lengst vest på gårdsområdet.Men de stod ikke i særlig lang tid. Det er lite kjent om disse plassene, Men på det gamle kartet over vises en plass langs den gamle veien over jordet ned til elva. Denne er desverre pløyet opp idag.