Andre Eidsberg

Ferjemannen

Ferjemannen bodde nede ved  Grønsund på et sted som kaltes Banen.

Det var også en god del plasser inne i Lekum evja Vi ser også plasseringen av den gamle Kvantum saga.

Mjølkebakke

En plass nede ved Moensbekken der den renner ut i Lekum evja. Husmannsplass under Sør-Hoie.Den ble ryddet omkring midt i 1700-åra. Nedlagt i 1862 I den senere tid er det bygd nye hus her nede og noe av jorda er frasolgt under navnet Solstrand (Br.nr 5.). Lars Nilsen er første kjente bruker.(1770-1790). Etter han kom Skjøller Pedersen (Nordeng slekta) i 1796 som før hadde vært på Katten. Garveren Peter Larsen bodde her i 1820 årene og drev barke-stampe og garveri i Dundrafossen. Stedet ble da kalt Hoiefos. Seneste kjente husmann er Anders Jokumsen som fikk Mjølkebakke i 1861. Men da han røk uklar med husbonden ble han dømt til å flytte fra plassen året etter, og den ble sannsynligvis nedlagt. 

Bilett

Plassen går under mange navn; Billet,Bilit,Bielit. Den ble ryddet i 1780 åra som en plass under Nord-Hoie.Første kjente bruker var Nils Olsen Bielit  1789.

Dananeset

Husmannsplass under Lekum.