Høie

Her var det mange plasser og også noe usikkerhet om hvor de lå. Flere har nok kun eksistert i kortere tid.

 

Evja

Plassen ser ut til å være nevnt allerede i 1693, og må ha ligget ned ved Nygaards evja et sted.
Plassmann i 1693 var Bertil Danielsen. Senere går denne plassen i glemmeboka. Den er ikke vist på kartene nedenfor, bare Karl Edgar Nethus har en erindring om denne som han har tegnet inn på kartet over.

Katten


Plassen lå vest for husa oppe på en hole som kan minne om en katterygg. Den er også nevnt i 1693 med plassmann Erik Olsen. I 1723 blir den betegnet som en gammel plass. Den eksisterte i lang tid og ble først nedlagt omkring 1900. Det er spor etter denne selv idag som man ser av bildet ovenfor.De hadde en kjempeflott utsikt nedover elva. Flere bilder kan sees her.
Koordinat: Ø: 624638, N: 6600985, 22 EU89-UTM Sone 32Skabben
Skabben lå øst for Katten , og er antakelig ryddet i midten av 1700 åra. Jens Knutsen var første plassmann her. Den ser ut til å ha blitt utskilt i 1811 og nedlagt igjen omkring 1870. 

Holen
Ble ryddet ryddet ca. 1850 og bestod til 1880.Første husmann var Torer Skjøllersen. Han kjenner vi jo som en fjern slektning som også var innom både på (Høie) Skabben  og Grinna. Født 1801 på Bleikebakke.

Langli
Langli lå øst for husa på gården.Den ble ryddet i midten av 1800 åra. Lensearbeider Martin Larsen er eneste kjente husmann. 

Linto
Øverst på holen der Katten lå, stod det  ei stue som het Linto, og holen kaltes Lintoholen. Denne kan bare ha bestått i en kortere tid i første halvdel av 1800 åra. Vises ikke på de gamle kartene nedenfor.


Aasen
Denne plassen er vist på gammelt kart nedenfor, men vi har ikke noe sted funnet beskrivelse av denne. Den må imidlertid ha eksistert rundt 1865 ut ifra at den er avmerket på kartet.

Dokumentasjon fra gamle kart er vist nedenfor:

Gammel kart-1. Her ser det ut til at Katten ligger lenger fra elva, enn på de eldre kartene. 

 

Militærkart 1780

Kart fra 1865

.

Gammel kart -2