Guldberg Plass

Her er en omtale av  husmannsplassene under Guldberg. Det er skilt mellom Øvre og Nedre Guldberg, selv om det ikke er sikkert om dette var tilfelle.

Under Øvre Guldberg har vi Guldberghytta, Vesleng og Kloa.

Guldberghytta

Guldberghytta ligger oppe i skogen mot Vete på delet mot Nordøst- Vete. Rester etter plassen vises på bildet over. Den ble til omkring 1840. Det var ikke mer jord til Gullberghytta enn en liten potetåker og noen bærbusker.En Kristian Olsen og kona Johanne Olsdatter bodde der til bortimot 1870, den sto tom 1875, men noe senere flyttet Ole Kristian Gundersen og Marie Kristensdatter. Om Ola sier historien at han gikk på arbeidet i halvfiretida om sommeren og holdt på til kvelden. Var stua avstengt etter stort snøfall om vinteren tok han på seg truger for å komme ned til Guldberg. Penger var det lite av, men Ole var godt fornøyd om han hadde 40 øre i pungen. Han var alltid i godt humør, sang ofte og hadde som valgspråk: "En må betenke seg her i verden før en blir sinna". Datteren Sofie f 1855 ble forresten gift med Ole Martin Johansen Bleikebakke. Jeg kan ikke se at det har bodd noen på den plassen etter Ole Kristian og Marie. Flere bilder her.

 

Vesleng

Vesleng også kalt Lilleng lå lengst sør på eiendommen Gullberg, bygd omkring 1850. Nordeng ser man gjennom buskene her. En Kristian Gulbrandsen fra Halstvedt plass var gift med søsteren til Halvor og Hans Rassmussen, de forpaktet bort Vesleeng til svogeren. Han bygget opp husene der for egen regning og stedet ble hans private eiendom. Han drev plassen til sin død i slutten av 1860 åra. Enka fortsatte enda ti års tid. Etterpå kom det et par fra Skiptvet som bare er kalt Andreas og Anne med sønnene Johan f.1858 og Halvor f. 1861. Brødrene leide jorda etter farens død En søstersønn Andreas Antonsen f. 1884 bodde også på plassen. Onkelen Johan kjøpte Lindal(Kjøta) Andreas flyttet med sin onkel. Den andre sønnen Halvor flyttet til Sunnerud. Faren min snakket mye om Halvor på Sunnerud som nok var litt original. Han ble kalt Halvor Katten, noe som kan tyde på at han har bodd på Katten og tatt med seg navnet derfra.Det står ingen ting om Vesleeng i gårdshistorien senere,men det har sikkert bodd folk der så lenge det var mulig.Aksel og Ingrid Gulbransen var vel de siste kjente. Ungene på Nordeng ble ofte skremt med dette stedet, og det skyldes at noen hadde dødd av tæring i huset. Såvidt vi har hørt var dette den første kona til Aksel Gulbrandsen + ei datter der i huset. Ingrid og Aksel flyttet senere opp til det vi kalte "Toverudbutikken" i Askim, og senere fikk de hjelp til å bygge ei lite stue på Stegen i Askim. Flere bilder kan du se her. Nedenfor sees at bilde av Vesleng i ca. 1920. Der vises også potetkjelleren til Inga Bergstrøm som sies å være malt med okseblod.Den gamle låven vises også.

 

 

Kloa

Nord for bygdeveien til Askim på delet mot Halsvet, ligger Kloa bakkene. og her har det ligget ei stue i 1800-åra. Det er ingen rester av den idag, bortsett fra kanskje en busk Men antar at det er stedet som er vist på bildet over fra ca. 1920

 

Under Nedre Guldberg har vi Silkestad og Levvabrød.

 

Silkestad

I tillegg for å være kjent som sted for en mulig vikingegård, har det også vært en husmannsplass på Silkestadjordet. I følge Hans Klerud lå plassen antakelig midt på jordet oppe på en fjellknaus der Klerud står på bildet (Hvis du ser han). Den er husmannsplass med sikkerhet fra 1819.Anders Skjøllersen er oppført som husmann da. Torer Skjøllersen ser ut til å være siste husmann på Silkestad. Fra 1. mai 1853. ( Husmannskontrakt 2/5 1853). Skjøllertsen karene er i familen. De er i familie med Christen Christensen Nethus mor som var Peder Skjøllertsens barnebarn, og som ikke det var nok, Christens kone Karen Jørgensdatter, var datter av Jørgen Skjøllertsen som var en yngre bror av Anders. Flere bilder kan du se her.

Levvabrød

Levvabrød lå helt øst i skogen på Guldberg mot delet til Olasrud. Det er ikke noe å spor etter plassen idag. Men bildet over viser en mulig plassering. Hele området nedover langs veien her kalles idag Levabrødet av lokalkjente. Flere bilder sees her.