Høie Vestre

Her er en omtale av  husmannsplassene på Sør Vest Hoie

Anderud

Den ble ryddet i 1760 årene og var på ca. 15 mål. Det er sannsynlig at denne plassen er det som engang var en plass som ble kalt "Lensa". Her var det en feste-plass for fløtere og en Anne bodde på dette stedet. Det antas derfor at Anderud navnet har tilknytning til henne. Da Erik Jonsen overtok Sørvest-Hoie i 1769, forbeholdt stefaren, Trond Torsen seg plassen på sin og konas levetid. Det var etterhvert mange flere her. Den siste husmann var Ole Nilsen som levde til noe etter 1900. Etter dette forsvant plassen.

Plassen  vises på militærkartet over  fra 1865 over. Det skal være rester etter plassen på koordinatene: Ø: 624783, N: 6600784, 22 EU89-UTM Sone 32