Ås Plass

Her er en omtale av  husmannsplassene under Ås .

Hølet

Hølet lå innerst inne i den vika som jeg og som idag kalles Nygårdsevja.Plassen er nevnt som en ny plass ca 1780. Berthe Kristensdatter, Christian Christensen Nethus Mor var datter av Kristen Pedersen som brukte plassen omkring 1800 og framover. Ole Martin Johannessen Bleikebakke skal også ha vært innom her før han tok over Bleikebakke.Det har gått et leirras eller flere innerst i evja,for mange år siden, jeg vet ikke om det har endret terrenget så tuftene av Hølet er mulig å finne.Plassen ble nedlagt i 1870.

Grinna
Grinna var en liten plass som lå ved grinna over den gamle bygdeveien i bakkene mellom  Ås og Lindhol. Det var nesten ikke jord til stua. Plassen var bare i bruk mellom 1860 og 1880. Lars Markussen fra Skabben slo seg ned der på sine gamle dager. Senere (slutten av 1870 årene) ble den brukt av Karen Jørgensdatter og Torer Skjøllertsen - onkel til Ole Fredrik Nordeng's mor.Åserud
I 1723 kalles Åserud en gammel husmannsplass. Det ble skilt ut som selvstendig i 1910 med 18 da. innmark og 2 da. havn. Stuebygningen her er gammel, og ble flyttet hit fra Hølet omkring 1905. Låven ble bygd i 1931. Den første kjente husmannen her var Ole Hansen fra 1710. Stua brant ned i mai 1742.

 

 Kartet nedenfor  er fra 1780 og viser Hølet (Skrives Hult) og Åserud. Grinna er ikke vist da den ikke fantes i 1780.