Lindhol Plass

Her er en omtale av de forskjellige husmannsplassene og stuene under Lindhol.

Bleikebakke

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleikebakke har fått navnet sitt fordi det var en solrik bakke her hvor det var greit å legge tøy til bleiking. Den antas å ha blitt bebygd i 1770 årene og har vært i bruk som husmannsplass til midten av 1890 årene. Ole Eriksen var på Bleikebakke i 1772, men den første fastboende var Jens Torsen fra Guldberg. Et bilde fra ca. 1920 er vist nedenfor.

Som vi ser var det ikke mye skog der den gang.Bildet er tatt fra Staås festning på Skiptvet siden.

 

 

Skabben

 

 

 

 

 

Det som er Nordeng idag het Skabben når det var husmannsplass. Den er omtalt som "Schaben" i ei tiendeliste fra 1780. Navnet Skabben betyr visstnok at det var mindre god jord på plassen. I 1800 åra var det to plasser på stedet med hver sin husmanns familie her som begge hadde to husdyr og åker.Plassen ble selvstendig i 1896 samtidig som Lindal.

 

Lindal

Stedet har opprinnelig het Kjøta. Det antas å ha eksistert i mellomalderen, og var da et selvstendig bruk, siden navnet er bevart. Den vanlige skrivemåten på 1600-tallet var Kløtten. Ole Andresen Kjøta fra 1773 er en av de første kjente brukerene. Lindal ble skilt ut fra Lindhol samtidig som Nordeng i 1896. Det var den siste husmannen på plassen; Svend Hansen som kjøpte det for 2603,45 kr. Og det var i familiens eie helt til det i 1914 ble solgt til Johan Andreassen Lilleng. 

Original pantobligasjon fra da Johan Andreassen Lilleng kjøpte plassen i 1914

Original kjøpekontrakt da han selger til Andreas Antonsen Lilleng i 1921

 

Nygård

Denne plassen er avmerket på et militærkart fra 1773, men er nok endel eldre.Den skimtes såvidt her på et bilde tatt nede fra Frantsehus landet på skiptvet siden. Som man ser var det ikke mye trær der da. På slutten av 1700 tallet var det to brukere her. Det har vært ei dobbelhytte hvor det bodde to familier. Ole Hansen døde her i 1740 som den første kjente brukeren.Mellom 1916 og 1938 var plassen et selvstendig bruk, men ble så kjøpt inn til Lindhol igjen. Stuebygnigen ble senere flyttet til Askim av Sylliaas og står der den dag i dag. Den blir på folkemunne kalt fødestua.
 

Skovly

Denne plassen var bare et hus der det bodde tjenestefolk på Lindhol. Bildet over viser stedet der huset lå, men på grunn av dosering, ser det ikke slik ut idag som den gang.

Om Skovly står det i gårdshistorie for Eidsberg under Bleikebakke at Ole Martin Johansen, din oldemor Johanne Maria Johannesdatters eldre bror, først tok over Bleikebakke i slutten av 1890 årene, og senere bygde Skovly under Lindhoel.Han har også bodd på Nordeng en periode. Kanskje på Nethus også.

Hans Klerud sier:
Når huset ble bygget vet jeg ikke, det var gammelt i 1963 ( en liten skakk stue). Hvem som bodde der før vet jeg ikke. Tidlig på 1950 tallet bodde en familie Hansen der. Det var mange barn i familien. Hjørdis og Jens Kvarud bodde der i slutten av 1950 årene. De flyttet senere til Olavsrud. Jens jobbet på Lindhol en tid, men begynte senere på Glava. Hjørdis var budeie og innehjelp mens Ivar Høie eide Lindhol. Sistemann på Skovly var Reidar Martinsen. Han var gårdsgutt helt til han flyttet til eget hus. Begynte da på Askim Gummivarefabrikk. Opprinnelig kom han fra et område mellom Asker og Liertoppen.
 

Info fra Karl Edgar Nethus:
Hjørdis og Jens Kvarud kjente jeg. Hjørdis var jo fra Holt i Skiptvet. Nabo til min oppvekstplass. Hun var søster til Kari Granberg, kona til Johan Granberg på en plass som i gammel tid ble kalt Holmenkollen.(det er også i samme distriktet) Jens husker jeg best fra isfiske på Sørengevja vinterstid. Lakafiske og stadige feider med sin svoger,den viden kjente Jan O. Holt. Det var mange morsomme episoder, Jens traff man også ofte på Glomma om sommeren. Det gikk nok mye i fiskemat året rundt hos Hjørdis og Jens.

Info fra Liv Jorunn Holt Thorkildsen:
Onkel Jens og tante Hjørdis er gravlagt i Eidsberg og det stemmer dem bodde på Skovly. Dem leide siste åra på Olavsrud under gården Hvete. Min far og mor er Liv og Ole Holt. Det er kanskje søskna til tantene mine Hjørdis og Kari som du kanskje kjenner til og besteforeldra mine Hans Anton og Mina Sofie Olsen Holt. Dem kjøpte Holt som er skilt ut fra Onstad på 1800-tallet, helt i starten av 1900-tallet.