Vær og Uvær

Dette stoffet er hentet fra boka: Fjella i Indre Østfold
Trømborg fjella ligger så nærme at været må antas å ha vært det samme på her omkring. 

1599 og 1601
Vinteren 1959 var så utrolig kald at enkelte tjern og innsjøer i fjella "bånnfrøs" denne vinteren. To år senere i 1601 falt det en meter snø ved Olsokmess - sist i juli.Snøen lå i nesten to uker i fjellas skogsområder den sommeren. Allerede 14 september kom snøen for vinteren og det året var det nesten ikke korn og oppdrive. Snøen kunnne ligge opp til 5-6 meter høy i skogen. Det høres usannsynlig ut, så et par meter kan nok ha blitt lagt til i årenes løp.Men først fra 1603 begynte det å bli normale forhold igjen. 

1739 til 1743
Denne 5 års perioden var en av de verste i nyere tid. Store mengder snø og streng kulde. Det var milde vårer med mye smelting og med kalde regnfulle somre. Vinteren 1739-40 var den strengeste i århundret, og i 1742 var nøden på sitt høyeste. 

1762 til 1764
Det ble hungersnød også i denne perioden med harde vintre og langvarig tele.I 1763 ble det skava bark av osp og or, og folk plukka regnlav i fjella for å holde liv i dyra. 

1770 til 1773
I 1770 var det mildvær vinteren gjennom med tordenvær og voldsomme stormer. Mildværet varte til midt i mai. Men 31 mai det året var det 0 grader og snø som lavet ned.Dagen derpå - 1 junu - opprant med kuldegrader og -opptil en alen- med snø i skogen. Også i 1772 og 1773 var det hungersnød, og distriktet måtte ha kornhjelp fra Danmark. 

1779
I 1779 sang lerka i februar og vanna i fjella var isfrie. Mange begynte våronna i mars. Sommeren var også flott, men plutselig ble det uvær med snø 7,11,12 august. Igjen ble det en elendig kornhøst. 

1782-1785
Vinteren 1782-83 var tøff med store snømengder so falt i oktober på ufrossen mark. Tømmeret kunne ikke drives frem. Ikke var det brendsel. Vi er inne i en tid med flere uar og nød. I 1785 frøs det is på vanna i fjellet hver natt inntil 2. juni. Deretter kom det brennende hete. Åker og eng tørket inn. 

1792
Dette året ble gress og grøde oppspist av larver fra store insektsvermer.Det hadde vært en periode med mange nødsår før, så folk klarte det ikke lenger. I Rakkestad i 1972 ble det født 51 barn, mens 142 mennesker døde. 

1800 tallet hoppet over
Boka hopper her over en lang tidsperiode, så vi får senere finne stoff om dette andre steder. 

1927
28 juli 1927 går det ei krafig skypumpe over området. Dette er en kolosal med vegg med uanede krefter. Øyenvitner har fortalt at den sugde vannflaten fra Steinsvannet i fjella opp i en høyde på 5-10 meter. 

1966
Kald og snørik vinter. I Hærland nord i fjella blir det målt -42 grader en morgen. Men det ble en utrolig fin påske med minus 10 om natta og pluss 15 om dagen. Dette førte til vårflom i fjella.