Kanon Batterier

Staås og Kjellås batteriet

Disse batteriene ligger i Skiptvet kommune, og er befestningsanlegg som ble bygget forut for unionsoppløsningen 1905. Batteriene ble bygget i 1902 - 1903 som forhåndsplanlagt stillingsområde for artilleriet. 

Staåsbatteriet

Batteriet har seks kanonstandplasser for 10,5 cm posisjonskanoner med store, dype ammunisjonsnisjer ved hver standplass. Bak standplassene ligger en liten høyde med rester etter siktebordet. Staåsbatteriet har en forholdsvis liten utstrekning, men er kraftig oppbygget og i god stand. 


Det har front mot øst og en skuddvidde på åtte kilometer, og skulle sammen med Kjellåsbatteriet hindre en fiendtlig overgang fra Glomma ved Grønsund. Batteriet skulle også dekke nordover langs Glomma. Staåsbatteriet har visuell kontakt med Kjellåsbatteriet og andre befestninger i området. 

Batteriets konstruksjon viser en variasjon innenfor festningssystemer,og har stor militærhistorisk interesse. Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie. 

 

Kjellåsbatteriet

Det hadde åtte åpne kanonstandplasser for 8,4 cm feltkanoner med en rekkevidde på ca 6 km. Ved standplassene er det doble ammunisjonsnisjer. Bak brystvernet går en vollvei, hvor plassen for siktebordet er høyt hevet over vollgangen. I utstrekning er dette det største enkeltanlegget blant Østfold fylkes batterier, og det er tildels nedsprengt i fjellet og føyet inn i terrenget. Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie. 


Batteriets oppgave var å beskyte fienden som måtte prøve å ta seg over Glomma ved Grønnsund fergeleie og overganger nord for sundet innenfor batteriets rekkevidde. 

Det var dessuten sikt mot bygdeveien fra Askim og hovedveien fra flere jerbanestasjoner (Mysen, Eidsberg, Rakkestad og Slitu). Hovedskuddsretningen var mot øst, men to av kanonene hadde skuddretning mot sørøst.