Bondehallen

Dette stoffet er hentet fra tidskriftet: Haakon Nr. 1. 2002 i en artikkel av av Håkon Koth-Nordbye  og artikkelen her, Klerud-5

Bondehallen ble bygget i 1924 og solgt til privat eie i 1982. Den fungerte som fest og forsamlingslokale for bygdas ungdom og befolkning forøvrig og diverse foreninger. Byggmester var som så mange andre steder, Karl Nordeng. Da huset var ferdig hadde eierene 16-17.000 kroner i gjeld selv om det var lagt ned en iherdig dugnadsinnsats. Historien er som følger:

Den 3 mars 1908 ble det avholdt et stiftelsesmøte i losjelokalet ved Eidsberg stasjon. Der ble Ungdomslaget i Eidsberg stiftet. Disse fikk en noe flakkende tilværelse de første årene og hadde sine møter og tilstelninger på forskjellige gårder, blant annet Foss,Haga,Skaltorp,Kolstad og Elvestad. De brukte også Høie skolen noe men det likte ikke skolestyret. Redningsmannen ble derfor Ludvig Stensrud. Han lot laget bli på  Stensrud i mange år. Men som Klerud skriver i sin artikkel, var det vel ungdommene selv som begynte å prate om sitt eget sted. De la nå planer om et eget lokale i sammarbeid med bøndene i Høiefjerdingen. De fikk gratis tomt av Eivind Haga og garantiselskapet Bøndenes Hus ble stiftet med formål om å bygge et forsamlingslokale. Bøndene var garantister. Men både foreningen og huset fikk senere navnet (iallefall på folkemunne) Bondehallen, og det ble navnet på lokalet så lenge det bestod. Det hele ble bygget i full dugnadsånd og innvielsesfesten ble holdt 16. oktober 1924. Dette var en stor dag i Høiefjerdingen med stor tilstelning og taler, blant annet av statsråd Johan. E. Mellbye.

Inngangen var en bred trapp med tak over før man kom inn i selve entreen. På høyre side her var det trapp opp til vaktmesterleiligheten i 2. etasje og en dør inn til veslesalen / garderoben. På venstre side var det dør til kjøkkenet med vedkomfyr. Kjøkkenet var tungvint, fordi det gikk mange år før det ble innlagt vann her. Både inngangsdøra og døra til dansesalen var doble. Østover fra  det 2 etasjes frontbygget var det en stor dansesal med scene. Takhøyden her var såpass stor at det vanligvis var brukbar luft her. Den hadde 2 vinduer mot sør i likhet med lillesalen. Det var 2 piper i huset, en til komfyren på kjøkkenet og en til ovnen i småsalen og den store etasjeovnen i storsalen.

Etter krigens opphold i 1945 døde ungdomslaget ut. Eidsberg Bygdeungdosmlag ble istedet stiftet i 1947 og disse fikk kjøpt Bondehallen i 1965.  De overtok mot å overta gjelda + drift og vedlikehold av eiendommen. Edvard Haga fikk 50 kr. årlig for tomta. Her holdt de til inntil 1982 da Kirkeby Grendehus var ferdig og som ble deres nye tilholdssted. Den 16.mai 1982 ble huset solgt til Eivind Haga for kr.  25000,-  og en epoke i bygda var over. Den siste gang Bondehallen ble brukt offentlig var 5. april 1997, men da leid av Bjørn Solberg som hadde kjøpt stedet av Haga familien. Ut på høsten samme år ble huset revet og ny tømmer villa oppført i stedet.

 

Det er til og med blitt laget et stilisert postkort av Bondehallen vist nedenfor.