Torkelsrud

Historier fra Torkelsrud

Helt fra 1700 tallet har denne gården hatt en stor eplehage som var kjent over flere bygder. Blant annet lot Hans Torstensen mye av hagen hogges ned i ergrelse over epletyver

Professor Wilse skrev i 1790 årene at det var funnet et menneske- ei lita jente, innmuret i bygningen på Torkelsrud. Dette har sannsynligvis skjedd under en ombygging. Det kan kanskje være da noen tror Torkelsrud kan ha vært et hospits eller liknende under et kloster i mellomalderen. Det kan her også ha vært et hospits på grunn av skifte mellom elveferdsel og landeveiferdsel, da gamle veier har gått forbi her.

Den gamle bua ble revet omkring 1903. Det ble  funnet 300 sølvdalere gjemt unna i en gammel innhul eik vest for stuebygningen, og ble det også funnet igjen mange sølvgjenstander da eika ble hogd i 1780 årene. Så det skjedde tydeligvis en del ting rundt her i gamle dager. Torkelsrud ble utlagt til Dragon gård i 1678.