Ulvegrav

Ulvegrav

Stoffet her er hentet fra Boka:
Kraftkilden Glommas løp mellom Øyeren og Vamma (Valdisholm) og landet omkring.
Forfattet av Geir-Otto Johansen.


Skjørten gårdene ligger på veien opp til Askim og har en rekke fornminner som viser historisk aktivitet. Navnet Skjørten er sammensatt av Skjort som betyr mangel og Vin som betyr grasslette. På Nord-Skjørten er det seks rundhauger 400 meter fra husene. På Sør-Skjørten er det i alt ti rundhauger, en avlang gravhaug og to steinlegninger. Gravhaugene er lettest å oppdage i det som kalles Skjørtensvingen på veien mot Skiptvet. 

Men det mest oppsiktsvekkende funnet her er en ulvegrav som ble funnet i 1960, da man skulle buldosere jordene. Dette tyder på at det i gamle dager var mye ulv i området. Fella vist nedenfor er idag utstilt ved Askim bygdemuseum.

Foto: Askim Historielag

Like nord for den militære samlingsplassen på Lekum og uthusa der, var det et ravinelanskap ned mot Lekum elva. En av holene her ble også kalt ulvestuhol'n. Det forteller oss at også her ble det fanget ulv i gamle dager.