Kulturminner

Kartet nedenfor viser kulturminner i nabolaget og er hentet fra www.kulturminner.no.

Kulturminne 1
Gårdsnavn: Halstvet
Koordinat: Ø: 623512, N: 6602430, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Haug
Datering: Uviss tid


Kulturminne 2
Gårdsnavn: Nord-Væte
Koordinat: Ø: 624529, N: 6602953, 22 EU89-UTM Sone 32 
Type:På et svakt Ø-hellende berg 1. 21 skålgroper. De fleste tydelig hugget, d 4-6cm. 
Datering:Bronsealder - jernalder


Kulturminne 3
Gårdsnavn: Guldberg
Koordinat: Ø624634, N: 6602832, 22 EU89-UTM Sone 32 
Type:Gravrøys 
Datering:Jernalder


Kulturminne 4
Gårdsnavn: Sør Vete
Koordinat: Ø: 625176, N: 6602448, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug-Rundhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 5
Gårdsnavn: Sør Vete
Koordinat: Ø: 625430, N: 6602411, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug-Rundhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 6
Gårdsnavn: Ås vestre
Koordinat: Ø: 625305, N: 6601311, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug-Rundhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 7
Gårdsnavn: Hoie nordvestre
Koordinat: Ø: 625418, N: 6601182, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug-Rundhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 8
Gårdsnavn: Dallerud
Koordinat: Ø: 623345, N: 6602697, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug-Rundhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 9
Gårdsnavn: Salseng
Koordinat: Ø: 622931, N: 6602771, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Gravhaug 
Datering:Jernalder


Kulturminne 10
Gårdsnavn: Lindhol
Koordinat: Ø: 624024, N: 6601458, 22 EU89-UTM Sone 32
Type:Ruin av mindre ringmursborg oppført på 1200-tallet. 
Datering:Høymiddelalder