Nordby

Den nordligste delen av Halstvet ble skilt ut som eget bruk i 1825 og fikk navnet Nordby. Idag er det ikke lenger spor av denne gården, men i 1860 åra hadde den 91 mål innmark og i 1863 var det både hest og 2 kuer på gården.

Det var Gunhild (søster til Willumsens brødrene på Halstvet) og hennes mann Kristian Larsen som overtok Nordby for 70spd. i 1825. Senere overtok deres sønn Hans Petter Nordby og han fikk også i 1855 kjøpt til et stykke fra Lindhol, som strakk seg helt hit opp på denne tiden. Dette ble senere solgt tilbake igjen. Senere ble resten solgt til Vete, og gården eksisterer derfor ikke idag. Men den er inntegnet på kart utsnittet nedenfor.

 Kart som viser Nordby