Ferjemannen

Stoffet her er hentet fra en artikkel i Smaalenene Avis  14/6-2014 av Atle Frøshaug.

Vammabrua åpnet først i 1962. Før den tid kunne man sykle over kraftstasjonen, men det gikk også en ferje over ved Grønnsund mellom Sundås i Skiptvet og til Salmonrud i Eidsberg. Frem til krigen ble denne rodd av en mann. Etter dette ble det anskaffet en motorisert ferje som kunne ta inntil 4 biler. Den ble da drevet av det offentlige og var en del av fylkesvei 21.

Rundt 1900 var det større trafikk mellom Eidsberg og Skiptvet enn mellom Askim og Skiptvet. Skiptvet var faktisk en del av Rakkestad fogderi frem til 1912. På begge sider bodde det fergemenn i små hytter som lå helt nede ved elva.

En av dem som var med på fergetrafikken var Hans Petter Hagen. Han forteller at etter krigen gikk de til faste tider fra seks om morgenen til ti om kvelden. Ofte var strømmen stri, og de måtte da kjøre ferja på skrå oppover. Hagen husker også bilettprisene:

- Hest  75 øre

- Bil  Kr. 2,50

- Gående 30 øre

- Syklende 40 øre..

 

Om vinteren ble det også kjørt på isen. Fergemannen hadde da ansvaret for å stikke ut traseen og kontrollere isen. Var den dårlig ble den forsterket ved at det ble hugget hull og ved hjelp av bøtter kastet vann utover. Om våren ble isen skåret opp for å komme fort igang med fergetrafikken.

Fergemann P.A Hagen ror ferga i 1920. Foto: Østfold Fylkes Bildearkiv.