Lindhol 32-2

På 1800 tallet var dette området en del av "stor" Lindhol. I 1898 kjøpte Johan Andersen fra Finsrud i Skiptvet "snekker" Halstvedt. Litt merkelig, men skjøtet nedenfor er også til Johan Andersen, merket bakpå med Johan Andersen, Halsvet. Det er fra 2 desember 1897, og viser at han da kjøpte det jordstykket som kaltes Lindhol 32/2, "nabo tomta" til Nordeng. "Guldbergskogen" var da kanskje også en del av 32/2 siden bruksnummer 32/2 er nevnt under Guldberg i gårdshistoriebøkene. Foreldrene (Andreas og Anne) bodde på Vesleng og eide dette bruket. Det står i bygdeboka at begge brødrene (Johan og Halvor) leide jorda etter farens død. Halvor flyttet senere til  Sunnerud mens Johan slo om seg.

I 1903 giftet han seg med ei Guldberg jente og fikk kjøpt Øvre Guldberg (Datter til Johannes Guldberg) for 13500 kr. Det kan virke som det omtalte landområdet nedenfor ble værende til Halstvet, mens kanskje  en skogsdel ble flyttet til Guldberg. Saken er ikke ferdig etterforsket, men det originale skjøtet kan du lese ved å trykke på symbolet nedenfor. Som sagt er skjøtet fra 1887, året etter at Ole Fredrik Nordeng hadde kjøpt det "originale" Nordeng 32/6. Han kom jo fra Nethus på Skiptvet siden, så det ser ut til at vi ble overtatt av "skjetvinger" på den tida. Det var i allefall en voldsom salgs og kjøpsperiode her i århundreskiftet, helt ned på jordstykke nivå. I dag er dette jordstykket en del av Nordeng.  Johan Andersen brukte Øvre Guldberg til 1933 og døde året etter. Inga Bergstrøm (født Guldberg) som senere overtok Øvre Guldberg, er datter etter Johan.

 

Skjøte

Søstersønnen deres Andreas Antonsen (f. 1884) bodde også på Vesleng. Han kjøpte og flyttet senere til Lindal, som hans onkel hadde kjøpt i 1914. (Se original materiale under Lindal).  Så den familen eide mye eiendom her omkring på den tiden.