Notater

Her har vi notert ned ting hørt i farten, men som er for lite til å passe inn andre steder.

Erling Garseg
Erling Garseg kjøpte Hvete i 1942 og betalte kr. 14050,-
Erling Garseg fra Vest-Garsegg f. 1909 g.m Jenny Nordeng f. 1905
Barn: Arne Johan f. 1934, Marta Ingvarda f. 1939 

Olaf Nordeng
Olaf hadde fått gulsott før bryllupet med Eli. De førte til at han var helt gul i øya på bryllupsdagen.
Kilde: Marta Bjerke 

Lorang Nordeng
Jeg var og besøkte mitt søskenbarn John Nygård for noen dager siden, onkel Johan , hans far solgte Nygård tilbake til Lindhoel og flyttet til Dallerud, hvor han bodde noen år, det var vel rundt 1930.Nygårdnavnet deres kommer av at onkel Johan tok Nygårdsnavnet som familienavn. John er forresten født på Dallerud. I 1936 kjøpte onkel Johan Lier i Askim og flyttet dit med familien sin. På Lier var det en veldig gammel stue som Askim kommune kjøpte og satte opp på museumet. I den forbindelse måtte det bygges ny stue på Lier. Da John vet at jeg har litt peiling på slekta spurte han meg om jeg hadde noen peiling på Nordeng, fordi at faren Johan hadde fortalt at en slektning hadde bygget den nye stua på Lier og han het Lorang Nordeng. Jeg måtte forklare en del da for Lorang og Johan var jo søskenbarn. Det må ha vært like før krigen brøt ut at stua ble bygget
Kilde: Karl Edgar Nethus 

 

Holt på Skiptvet siden

Det bodde noen andre på Holt før bestmor og bestfar kjøpte det og tok navnet Holt istedet for Olsen. Dem kjøpte Holt i 1909-1910. Bodde tidligere på plasser under Nordre Mørk i Spydeberg.(Slorebråten, Mørkplass, Sagbakken, Saghytta) Så det stemmer det du sier der om at plassnavnene forsvant på slutten av 1800-tallet. Og dem tok gjerne gårdsnavnene som etternavn. Oldemor Julie har jeg funnet 5 forskjellige etternavn på.

Kilde: Liv Jorunn Holt Thorkildsen 

 

Erkebiskop Håkon

Biskop og erkebiskop. Foreldre: Ukjente. Far til TORE HÅKONSSON (nevnt 1271–1317).

Håkon var biskop i Oslo fra 1248 og ble valgt til erkebiskop i Nidaros etter Einar Smjørbak.

Vi kjenner ikke noe til Håkons slekt bakover i tid, men vi vet at han hadde en sønn, Tore Håkonsson (eller Biskopsson), som var en av landets mest fremtredende menn på slutten av 1200-tallet i egenskap av baron og kansler. Han hadde tilhold på Lekum i Eidsberg i Borgesysle. Historikeren Edvard Bull d.e. har hevdet at Håkon sannsynligvis har vært gift; etter hans mening kunne man knapt tenke seg at en så fornem mann som Tore kunne være uekte født. Hvis Håkon virkelig var gift, må han trolig ha vært den siste gifte katolske biskop i Norge. Noe annet enn en gjetning kan likevel ikke dette bli. At han var ektefødt, trenger ikke være noen forutsetning for Tores verdslige karriere