Begravelser

Begravelser i Høiekroken har en meget spesiell  skikk ved å sette ut granbusker med knekt topp ved veien . Også naboene gjør det. Dette har sitt utspring i et enda eldre og mer omfattende rituale. Nedenfor sees pyntinga i forbindelse med begravelsen til Mina Guldberg i april 1946. Det ble på den tiden laget hele granbar portaler der begravelsen fant sted.

I tidligere tider var det også vanlig å oppbevare liket på låven vinterstid. (Han ligger på likstrå.). Alt ble gjort for å få personen i jorda, men i sprengkulde om vinteren kunne det ta sin tid. Det var også et mye mer omfattende rituale i hjemmet. Den gang var det servering (Frokost) før avreise til begravelsen. Nær familie hadde ofte kommet langveisfra med hesteskyss og trengte mat. I tillegg skulle jo gårdsarbeid og husarbeid gjennomføres.Etter begravelsen var det ofte minnehøytidelighet et eller annet sted (I begravelsen over i herrestyresalen på Heggen i Eidsberg), og så var det tilbake til gården for den nærmere familie med mer minnehøytidelighet og full middags servering. Det ble som regel en lang dag for de tilreisende iallefall. De skulle jo også hjem igjen med hesteskyss. Begravelser var også en stor utgift den gang. I begravelsen over måtte de selge en hest for å greie utlegget. Dette fikk de riktignok igjen av dødsboet senere. Granbuskene (og portalen) som hadde blitt satt opp noe tid i forveien, skulle nå tas ned igjen noen dager senere. Det var ikke som idag der de fleste dør på sykehus og blir tatt hånd om av helsepersonell. Døden er på mange måter blitt distansert bort fra hjemmet nå for tiden.

Referanse: Asta og Hans Theodor Klerud