Kart 1916

Dette er et interessent kart som vi har fått tak i fra Ole Kristian Syversen. Det er utgitt i februar 1916 og kostet da 60 øre.

Kraftstasjonsbyggingen startet i 1914 og allerede i 1916 var tydeligvis jernbanen om toppen og ned til anlegget ferdig.Gjennomsnittlig stigning her er faktisk større enn på Flomsbanen.Vi ser også at Vammaveien er ferdig, men den har tydeligvis på den tiden fulgt den gamle veien oppom Halstvedt. Dette var ukjent, da den er bygget rundt idag. Herfra gikk også veien til Torkilsrud.

Vi ser også at Nethus på skiptvet siden eksisterer, mens  husmannsplassene til Høie er forsvunnet. Bare lensehytta Andebu igjen. Gamleveien om Nordeng er aktiv, men mistet sikkert mye av sin betydning når Vammaveien kom. Det er også litt rart hvordan Halsvet på Eidsberg sida er tegnet inn. Lå husene annerledes den gang?