Kart2 1865

Dette kartet dokumenterer de husmannsplassene som var på Halstvet. De var relativt ukjente før. Vi ser også gården Norby med en egen husmannsplass like ved.