Gammelt Kart 1

Dette er et gammelt kart som viser Silkestad og Kjøta. I tillegg er det 2 plasser som var ukjente for meg. Den ene ligger på Askim Siden og kalles Dinvalrud. Det kan være det som idag kalles Fosser, selv om Fosser betegnes som en husmannsplass under Dallerud. Den andre er Støfler ute ved Brendop/Haga. Halstvet er tegnet som en gård,ikke noe på Askim siden, mens Høie er markert som flere.