Militærkart 1865

Det som er interessent her er at veien forbi Nordeng og Lindhol ned til Glomma er inntegnet. Det er grunn til å tro at denne var mye benyttet ved ferdsel på Glomma og videre opp forbi Torkelsrud og så til Askim. Torkelsrud var en skyss stasjon i gamle dager før veien gikk  videre.