Gammel Kart 2

Kartet viser plassering av noen husmannsplasser. Det er også artig at lensa ved Lindhol er tegnet inn. Haltsvet er en gård, og Nordeng finnes ikke.