Gammelt Veikart

Dette kartet viser hvordan veien gikk forbi Nordeng, videre til Lindhol og så til Ås og Rud.

Et noe større utsnitt over veiene sees på bildet nedenfor. Veien forbi Nordeng er en "hovedvei", mens andre er stiplet=gangvei, eller tynn strek=kjerrevei