Transport

I gamle dager var det hest og kjerre som gjaldt, slede om vinteren. De fleste hadde faktisk ikke sykler. Som Klerud sier, det ble stor oppstandelse da en kar hadde vært i Sverige og fått tak i en sykkel. Stort oppmøte i Momarken krysset for beskuelse av dette vidunderet. Vanligvis gikk nok folk en del, iallefall kortere strekninger, men ellers måtte hesten og kjerra frem. Nedenfor sees restene etter en slik doning på Nordeng.

 

VOGNER.......................................................................................

Vogn Nordeng

To seter etter ei vogn som sannsynligvis har vært av samme type som den vist til høyre.

Ikke akkurat noen breifelg og lavprofil dekk den gang.Det må ha vært en stor belastning både på hest, kusk og vogn og ta seg frem når man ser veien til høyre her.

En såkalt kjøkkenvogn utstilt på Folkenborg museum. Bruksområdet var person transport og frakt av mindre varemengder.Dette var relativt lette vogner med plass til 4 personer. Det bakre setet kunne ofte tas ut og vognen kunne da brukes til vare frakt. Noen litt mer eksklusive varianter hadde kuskesete integrert i fatningen. Karakteristisk var også oppbygning av bunnen like under kuskesetet.

Rester av den gamle veien forbi Nordeng. Det var selvfølgelig mer oppkjørt og dype hjulspor den gang.Men da ble det også mye bløtere og sølete etter regnvær. Av en eller annen grunn skulle de absolutt kjøre på holene, og veien gravde seg dypt ned i disse. Muligens ble dette også gjort for hånd av den bonden som hadde vei vedlikeholdet på stedet.

 

 

Vogn Nedre Guldberg

Denne vogna viser standsmessig skyss i gamle dager. Dessverre stuet alt for langt bort idag, men slike fantes nok på de fleste gårdene her omkring i tidligere tider. Denne ble brukt til kirke og besøk. Med fem seks personer var det tungt lass for hesten. Vogna i seg selv var også tung. På de større gårdene ble det ofte kjørt tospann, kalt å kjøre beite i vanlig onne arbeid.

 

 

 

SLEDER.....................................................................................................

Om vinteren var det slede som var fremkomst middelet. 

Slede Nedre Guldberg

Her har vi en toseter , tydeligvis parkert for godt idag, men grei å ha på 18-1900 tallet. Bak til høyre sees en brems som ble brukt til å bremse slik at sleden ikke slang sideveis. Kusken satt på det lille setet helt bakerst, mens det var plass til 2 stykker i hovedsetet.

 

 

 

BILER...............................................................................................................

Etter krigen begynte det så smått å komme noen biler. Nedenfor sees en lastebil på Nedre Guldberg. Bildet er tatt i 1946.

Bil Nedre Guldberg.