Snekker'n

På gårdene i gamle dager måtte man som regel lage sine egne redskaper. Alt fra selepinner til tenner på river og annet. Da kunne det være greit å ha en dreibenk som nedenfor.

Dreibenk Guldberg

Hans Klerud viser her hvordan den ble drevet med en fot pedal samtidig som man skulle dreie arbeidsstykket med hendene. Krevde nok litt trening. Anders Guldberg brukte denne maskinen mye. Han drev  med treskjæring, bein og hornskjæring. Dessuten karveskurd og klokkemakeri

 

Karl Nordeng

Han var bygdas store snekker. Lite vet han om at noe av redskapen hans fremdeles er i bruk.

Her ser vi den høvelbenken han brukte. Muligens hadde han andre før, men den siste er fremdeles i bruk på Nordeng.

Den gangen var det heller ikke snakk om å bare løpe i butikken og kjøpe ny redskap når det manglet noe. Det meste av det han hadde var hjemmelaget med enkelte innkjøpte metall komponenter. Ovenfor sees trebor, som ble brukt når han bygde hus og låver. Nedenfor har vi hjemmelagde tvinger og en vinkel.

Husker også at han fikk i oppdrag fra oss unger å lage rambue av en innkjøpt glassfiberbue vi hadde fått tak i. Da løp han inn etter den gamle dobbeltløpede hagla si. Og med den som modell, kunne vi hente den flotteste armbrøst noen dager senere. Tvilsomt om dagens snekkere med sine 2"x 4", gipsplater og spikerpistol er i stand til noe slikt. Det bør vel kanskje også frarådes ungdommen i disse HMS tider.